Каталог

За нас

Вече 25 години Издателска къща "Анубис" заедно със своите автори и с многобройните си читатели твори в областта на българското образование и култура. Създадена през 1990 г. от Николай Табаков – управител и автор на редица съвременни книги, между които "Изгубено поколение”, "Да рисуваш по водата”, "Няма да е все така” – с амбициозната задача да издава литература, отговаряща на високи естетически критерии. От 1992 г. приоритет в политиката на "Анубис” е издаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература.

Днес, с разнообразна гама от учебници и учебни помагала за деца, ученици и учители от всички възрастови групи, издателството се утвърди като един от лидерите на българския пазар. Гаранция за научните достойнства, практическата приложимост, съответствието с българските и европейските стандарти на учебната ни литература са авторите, чиито имена са знакови.
Над 300 водещи учени, университетски преподаватели и методисти по отделните учебни предмети, запознати с европейските и световните практики в образованието, учители с голям опит в преподаването и възпитанието, изтъкнати художници и дизайнери са част от авторските ни екипи, доказали се в условията на растяща конкуренция.

В центъра на образователния процес авторите на ИК "Анубис” поставят личността на ученика. Всеки образователен продукт е насочен към стимулиране на познавателната активност, към личното участие, към мотивацията и напредъка в обучението на всяко дете и ученик. Учебниците и учебните помагала са структурирани така, че да водят до реални резултати в обучението, да подготвят кадри, конкурентоспособни на общия европейски пазар на труда. Издателството реагира своевременно на всички промени от страна на образователното министерство, като издава учебна литература, напълно съответстваща на актуалните изисквания – като форма и като съдържание.

Екипът на издателството е изграден от добре подготвени и доказали се професионалисти – редактори, художници, предпечатна подготовка. Част сме от добре функционираща мрежа за разпространение и търговия на образователните ни продукти. Заедно с авторските колективи ние целогодишно провеждаме квалификационни курсове, семинари, творчески разговори с учители от цялата страна.
Екипът ни е партньор при осъществяването на редица културни и социални програми, подпомага училищни библиотеки, социални домове, български училища зад граница със свои учебници и художествена литература. Членове сме на Асоциация "Българска книга”. Имаме добър опит в работата си с чуждестранни издателства и в изграждането на партньорски практики у нас и в чужбина.

 

Системата за управление на качеството в ИК „Анубис” е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008 от CERTIFICATION INTERNATIONAL, което е предпоставка за по-високи резултати.

pornias