Каталог

Новите учебници за 2. клас

PDF на новите ни учебници

одобрени от  МОН

Назад

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К. Бозаджиева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Ир. Дойкова
Илюстрации: Ир. Дойкова

ISBN: 978-619-215-156-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  


Примерно годишно разпределение за ИУЧ


Презентация

 

ЧИТАНКА

Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, B. Славова
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Ир. Дойкова
Илюстрации: Ир. Дойкова

ISBN: 978-619-215-141-6

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Презентация

 

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: К. Жеков

ISBN: 978-619-215-135-5

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Примерно годишно разпределение за ИУЧ
Презентация
 
 

ОКОЛЕН СВЯТ

Автори: И. Мирчева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Б. Борисова
Илюстрации: Б. Борисова

ISBN: 978-619-215-136-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Б. Дамянов, О. Занков, Д. Маркова, Е. Георгиева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Вл. Минчев

 ISBN: 978-619-215-134-8

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация
 
 

МУЗИКА

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Л. Йовев

ISBN: 978-619-215-133-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Деница Андреевска
Художник на илюстрациите на моделите: Йорданка Цанкова

 

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация