Каталог

Примерни годишни резпределения

ДГ

Примерни годишни рaзпределения за детските градини

Заявка за КОМПЛЕКТ учебни помагала за яслена група в детската градина на издателска къща „Анубис“.
Заявка за ОТДЕЛНИ учебни помагала за яслена група в детската градина на издателска къща „Анубис“.
1.
клас
Примерни годишни рaзпределения за 1. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове за 1. клас
2.
клас
Примерни годишни разпределения за 2. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове за 2. клас
3.
клас

Примерни годишни разпределения за 3. клас

Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове за 3. клас

5.
клас
Примерни годишни разпределения за 5. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по български език за 5. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по литература за 5. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове по математика за 5. клас
6.
клас
Примерни годишни разпределения за 6. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по български език за 6. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по литература за 6. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове по математика за 6. клас
7.
клас

Примерни годишни разпределения за 7. клас

Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове за 7. клас

8.
клас
Примерни годишни разпределения за 8. клас
9.
клас

Примерни годишни разпределения за 9. клас

Книги за учителя 9. клас