Каталог

Новите учебници за 9. клас

Новите учебници за 9. клас 

Презентация за 9. клас ТУК 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петрова
Графичен дизайн и корица: „Дефекто“ ЕООД – Росен Дуков

ISBN: 978-619-215-250-5

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение  

Презентация 

 

ЛИТЕРАТУРА

Автори: К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева,
Е. Петкова
Графичен дизайн: Симеон Кръстев, Силвия Бехар
Илюстрации и корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-251-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение  

Презентация 

 

ЛИТЕРАТУРА

Автори: Боян Биолчев, Борис Минков, Николай Аретов, Веселина Тонева
Графичен дизайн и корица: Орлин Атанасов, Пламен Трампов

ISBN: 978-619-215-252-9

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение  

Презентация 

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Т. Витанов, П. Недевски, М. Кьосева
Графичен дизайн и корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-255-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя

Примерно годишно разпределение

Презентация

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори: Е. Ковачева, Е. Димитрова, Г. Гачев, О. Константинов
Графичен дизайн и корица: „ДЕКО – 3“ ЕООД

ISBN: 978-619-215-256-7

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Х. Мирчева, Й. Митев, И. Илиев, Г. Николова
Графичен дизайн: Камен Стоянов
Исторически карти: „Издателство Атласи“ ООД

ISBN: 978-619-215-257-4

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение  

Презентация 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Х. Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. Карабоева,
К. Табакова, Х. Мирчева, Й. Митев, И. Илиев, Г. Николова
Графичен дизайн: Камен Стоянов
Исторически карти: „Издателство Атласи“ ООД

ISBN: 978-619-215-264-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение  

Презентация 

     
 

History and Civilization
Student's Book


Автори: К. Табакова, И. Илиев, П. Календерова
Преводач: М. Лулейска, П. Календерова-Русева
Редактор на английски език: Матилда Ангъс

Вижте страници от помагалото на английски език ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: A. Попов, П. Лаков, К. Найденов, С. Стойчев
Графичен дизайн: Пламен Трампов, Орлин Атанасов
Корица: Орлин Атанасов, Пламен Трампов

ISBN: 978-619-215-258-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение    

Презентация 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: A. Попов, П. Лаков, К. Найденов, E. Илиева, С. Стойчев
Графичен дизайн и корица: Пламен Трампов, Орлин Атанасов

ISBN: 978-619-215-265-9

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределениe  

Презентация 

     
 

Geography and Economics
Student's Book

Автори: А. Попов, П. Лаков, Е. Илиев, М. Жечева
Редактор на английски език: Нели Петрова

 

Вижте страници от помагалото на английски език ТУК

 

ФИЛОСОФИЯ

Автори: И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев, Р. Найденова
Графичен дизайн и корица: Константин Жеков

ISBN: 978-619-215-253-6

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение  

Презентация   

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: М. Шишиньова, М. Оджакова, А. Неделчева, А. Асенова, И. Враджалиева, Л. Банчева
Графичен дизайн и корица: Борислава Борисова

ISBN: 978-619-215-260-4

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  

Примерно годишно разпределение  

Презентация 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: М. Шишиньова, Л. Спасов, М. Оджакова, П. Йотовски,
А. Неделчева, А. Асенова, И. Враджалиева, О. Русинова, Л.Банчева
Графичен дизайн и корица: Борислава Борисова

ISBN: 978-619-215-268-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение  

Презентация 

     
  Biology and Health Education
Student's Book

Автори: М. Шишиньова, И. Враджалиева, Л. Банчева
Преводач: Гергана Георгиева
Редактор на английски език: Незабравка Тренева

Вижте страници от помагалото на английски език ТУК
 

ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Е. Златкова, Г. Дянков, К. Янакиева
Графичен дизайн и корица: Теодор Манолов

ISBN: 978-619-215-261-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя
Примерно годишно разпределение1 2
Презентация

 

ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Е. Златкова, Г. Дянков, К. Янакиева
Графичен дизайн и корица: Теодор Манолов

ISBN: 978-619-215-267-3

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя
Примерно годишно разпределение
Презентация

     
 

Physics and Astronomy
Student's Book

Автори: Г. Дянков, Е. Златкова
Редактор на английски език:
Риа Атанасова

Вижте страници от помагалото на английски език ТУК

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: С. Цаковски, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева
Графичен дизайн и корица: Ахинора Таскова-Джонгова

ISBN: 978-619-215-259-8

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя
Примерно годишно разпределение 
Презентация

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева, Г. Шуманова
Графичен дизайн и корица: Ахинора Таскова-Джонгова

ISBN: 978-619-215-266-6

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение

Презентация

     
  Chemistry and Environmental Protection
Student's Book


Автор: Марияна Карамитева
Редактор на английски език: Магдалена Дочева
 

Chemie und Umweltschutz
Lehrwerk

Автор: Стефка Петкова
Редактор на немски език:
Цая Йолова-Гласерман

Вижте страници от помагалото на немски език ТУК

 

МУЗИКА

Автори: Я. Рускова, С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова
Графичен дизайн и корица: Константин Жеков

ISBN: 978-619-215-263-5

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя
Примерно годишно разпределение
Презентация

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Б. Дамянов, А. Генчева

Графичен дизайн и корица: В. Минчев

ISBN: 978-619-215-262-8

Разгледайте част от учебника ТУК

Книга за учителя
Примерно годишно разпределение
Презентация

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: С. Плачков, Д. Йоловски, А. Войкова, М. Кавданска, Н. Тодорова, О. Димитров
Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

ISBN: 978-619-215-191-6

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя
Примерно годишно разпределение  

Презентация