Каталог

Новите учебници за 7. клас

Новите учебници за 7. клас

 

Презентация за 7. клас ТУК  

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска
Графичен дизайн: „Дефекто“ ЕООД – Росен Дуков
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-197-3

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне: 
Примерно годишно разпределение  

Примерно годишно разпределение по БЕЛ
Презентация

 

ЛИТЕРАТУРА

Автори: К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева,
Н. Даскалов, Е. Петкова
Графичен дизайн: Симеон Кръстев, Силвия Бехар
Илюстрации и корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-198-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Примерно годишно разпределение по БЕЛ
Презентация

 

ЛИТЕРАТУРА

Автори: Б. Биолчев, Н. Аретов, Н. Илиева
Графичен дизайн и корица: Славена Атанасова

ISBN: 978-619-215-201-7

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Т. Витанов, А. Калчева, И. Джонджорова, М. Кьосева,
П. Тодорова
Графичен дизайн и корица: Петър Добрев
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-199-7

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Примерно годишно разпр. за ИУЧ  1 ч.  2 ч. 3 ч. 

Презентация

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори: В. Петров, Н. Георгиева, И. Тодорова
Графичен дизайн: Петър Добрев
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-200-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Автори: Х. Матанов, В. Колев, Р. Маринова-Христиди, Т. Мишев
Графичен дизайн: „ДЕКО – 3“ ЕООД
Илюстрации и корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-205-5

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Автори: А. Попов, К. Найденов, Д. Ангелова, Л. Любенова
Графичен дизайн: Камен Стоянов
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-203-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори: М. Шишиньова, Д. Павлова, И. Враджалиева, Л. Банчева
Графичен дизайн: Жасмина Минчева
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-204-8

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ

Автори: Е. Златкова, Г. Дянков, Е. Илиева, В. Маринова
Графичен дизайн: Константин Жеков
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-206-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Автори: С. Цаковски, А. Генджова, Н. Енчева, Б. Толев, М. Дочева
Графичен дизайн и илюстрации: Ахинора Таскова-Джонгова
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-207-9

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

МУЗИКА

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Ю. Близнакова
Графичен дизайн: Константин Жеков
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-208-6

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: О. Занков, Б. Дамянов, Б. Доневска, О. Христова,
А. Генчева
Графичен дизайн: Владимир Минчев
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-209-3

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: С. Плачков, В. Петров, М. Кавданска, М. Делинешева,
Д. Йоловски, И. Генова
Графичен дизайн и илюстрации: Любомир Михайлов
Корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-202-4

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  
Презентация