Каталог

Новите учебници за 3. клас

 

Новите учебни комплекти за 3. клас

 

Презентация за 3. клас ТУК   

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: С. Здравкова, М. Сотирова, М. Ачева
Графичен дизайн: Вл. Минчев
Илюстрации и корица: Д. Илиева

ISBN: 978-619-215-189-8

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

Учебни тетрадки по български език

Автори: С. Здравкова, М. Сотирова, М. Ачева
Графичен дизайн: Вл. Минчев
Илюстрации и корица: Д. Илиева

   
ISBN: 978-619-215-190-4   ISBN: 978-619-215-194-2   ISBN: 978-619-215-194-2

 

 

ЧИТАНКА

Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Ю. Спиридонова,
В. Славова
Графичен дизайн и илюстрации: Ирина Кирилова
Корица: Десислава Илиева

ISBN: 978-619-215-185-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

Учебна тетрадка по четене

Автори: Т. Власева
Графичен дизайн и корица:
Десислава Илиева
Илюстрации:
Ирина Кирилова

ISBN: 
978-619-215-180-5

 

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Т . Витанов, Г . Кирова, З . Шаркова,
И . Пушкарова, Д . Парушева
Графичен дизайн и корица: Десислава Илиева

ISBN: 978-619-215-188-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне: 
Примерно годишно разпределение  

Презентация

Учебни тетрадки по математика

Автори: Т . Витанов, Г . Кирова, З . Шаркова, И . Пушкарова, Д . Парушева
Графичен дизайн и корица:
Десислава Илиева

     
ISBN: 978-619-215-196-6   ISBN: 978-619-215-181-2   ISBN: 978-619-215-183-6

 

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Автори: И. Душков, Д. Кожухарова, Е. Димитрова,
С. Христова
Графичен дизайн и илюстрации: Любомир Михайлов
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-182-9

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Автори: Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чурукова,
С. Каменова
Графичен дизайн и илюстрации: Симеон Кръстев,
Силвия Бехар
Илюстрации: Симеон Кръстев
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-195-9

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

Учебна тетрадка по човекът и обществото

Автори: Христо Матанов, Емилия Патарчанова, Лидия Цветанова-Чурукова, Соня Бачева, Красимира Петрова
Графичен дизайн и корица: Владимир Минчев
Илюстрации: Симеон Кръстев
Карти: „Издателство Атласи“ ООД

ISBN: 978-619-215-187-4

 

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Автори: И. Мирчева,В. Богоев
Графичен дизайн и илюстрации: Борислава Борисова
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-179-9

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

Учебна тетрадка по човекът и природата

Автори: Илиана Мирчева, Валентин Богоев
Графичен дизайн и корица: Владимир Минчев
Илюстрации: Борислава Борисова

ISBN 978-619-215-184-3

 

 

МУЗИКА

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева
Графичен дизайн и илюстрации: Любомир Михайлов
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-193-5

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Б. Дамянов, О. Занков, М. Ангелов, Т. Тошева
Графичен дизайн и корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-191-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

Презентация

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Теменужка Стоева
Художник на илюстрациите на моделите:
Йорданка Цанкова

ISBN: 978-619-215-178-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  
Презентация