Каталог

Бонуси при избор на учебници за 3.,7. и 9. клас

Бонуси за 3. клас 

 

 

 

Каталози 5.- 7. клас по образователни направления 

Вижте описание на бонусите към новите проекти на учебници за 7. Клас, одобрени на първи етап от МОН.

 

 

Български език и литература   

 

Математика,информационни технологии и технологии и предприемачество   

 

Природни науки   

 

Обществени науки и гражданско образование   

 

Изкуства

 

 

  

Бонуси за 9. клас