Заглавие Автори Цена
За училишаща и общини
Цена

Разработено от

Ценоразпис

Цени

Заглавие Автори Цена
За училища и общини
Цена
ПРИЯТЕЛИ с най-малките ПРИЯТЕЛИ с най-малките Н. Витанова, К. Гетова, К. Йорданова 9,50 лв.
ПРИЯТЕЛИ С ИГРИТЕ за най-малките ПРИЯТЕЛИ С ИГРИТЕ за най-малките Н. Витанова, К. Гетова, К. Йорданова 5,00 лв.
Комплект "Приятели с най-малките" за яслена група Комплект "Приятели с най-малките" за яслена група 12,50 лв.
Наръчник за работа с комплекта материали "Приятели с най-малките" Наръчник за работа с комплекта материали "Приятели с най-малките" Н. Витанова, К. Гетова, К. Йорданова 11,00 лв.
Приятели с музиката за най-малките Приятели с музиката за най-малките Борис Климентов Карадимчев, автор на музиката, Валери Стефанов Костов, аранжимент, Борислав Мирчев Мирчев, автор на текста 0,00 лв.
Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см) Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см) 12,00 лв.
Комплект учебни помагала за I гр. в ДГ Комплект учебни помагала за I гр. в ДГ доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Катя Гетова, проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Даниела Маркова, Росица Христова, доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова 19,90 лв.
Приятели с учителите (книга за учителя за I гр. в ДГ) Приятели с учителите (книга за учителя за I гр. в ДГ) Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, З. Ганева 15,00 лв.
Бръмбо и приятели CD по музика за 1. група в ДГ Бръмбо и приятели CD по музика за 1. група в ДГ 0,00 лв.
Табло "Ден" за 1. група Табло "Ден" за 1. група 7,00 лв.
Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см) Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см) 12,00 лв.
Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група М. Терзиева и колектив 3,00 лв.
Комплект учебни помагала „Приятели“ за II гр. на детската градина Комплект учебни помагала „Приятели“ за II гр. на детската градина Н. Витанова, Т. Ненкова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Петкова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова 24,00 лв.
Книга за учителя за II гр. в детската градина Книга за учителя за II гр. в детската градина Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, З. Ганева 20,00 лв.
Бръмбо и приятели CD по музика за 2. група в ДГ Бръмбо и приятели CD по музика за 2. група в ДГ 0,00 лв.
Табло "Нощ" за 2. група Табло "Нощ" за 2. група 7,00 лв.
Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 2. група Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 2. група Маргарита Терзиева, Калина Кръстева, Огняна Георгиева, Диана Стефанова, Румяна Свирецова, Атанаска Мирчева, Надя Велева, Радка Белтекова, Тамара Меликова, Петя Кънева, Росица Стоянова, Мара Чобанова, Милена Стефанова 3,50 лв.
Познавателна книжка по Български език и литература 3. ПГ Познавателна книжка по Български език и литература 3. ПГ Т. Борисова, А. Георгиева 7,50 лв.
Познавателна книжка по Математика 3. ПГ Познавателна книжка по Математика 3. ПГ К. Гетова 7,50 лв.
Познавателна книжка по Изобразително изкуство 3. ПГ Познавателна книжка по Изобразително изкуство 3. ПГ Д. Маркова 7,50 лв.
Познавателна книжка по конструиране и технологии 3. ПГ Познавателна книжка по конструиране и технологии 3. ПГ Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова 8,40 лв.
Познавателна книжка по Околен свят 3. ПГ Познавателна книжка по Околен свят 3. ПГ Н. Витанова, И. Мирчева 7,50 лв.
Познавателна книжка по Музика 3. ПГ Познавателна книжка по Музика 3. ПГ Р. Христова 3,80 лв.
Бръмбо и приятели CD по музика за 3. ПГ Бръмбо и приятели CD по музика за 3. ПГ 0,00 лв.
Приятели. Книга за учителя 3. ПГ Приятели. Книга за учителя 3. ПГ Н. Витанова, Т. Ненкова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Петкова, Н. Цанев, Н. Христова, З. Ганева, Л. Стойчева 20,00 лв.
Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова 11,50 лв.
Вики и Ники. Книга за учителя по български език и литература 3. ПГ Вики и Ники. Книга за учителя по български език и литература 3. ПГ С. Здравкова, И. Павлова 0,00 лв.
Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по математика Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по математика Тодорка Велинова 7,70 лв.
Вики и Ники. Книга за учителя по математика 3. ПГ Вики и Ники. Книга за учителя по математика 3. ПГ 0,00 лв.
Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по околен свят Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по околен свят Мария Баева, Елка Янакиева 11,50 лв.
Вики и Ники. Книга за учителя по околен свят 3. ПГ Вики и Ники. Книга за учителя по околен свят 3. ПГ 0,00 лв.
Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии И. Неделчева, Н. Христова 11,50 лв.
Вълшебството на чувствата през първите седем Вълшебството на чувствата през първите седем Надежда Витанова 4.80 лв. 4,80 лв.
Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии” Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии” Автор: Галина Хайдар, Графичен дизайн: Владимир Минчев 15,00 лв.
Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група Маргарита Терзиева, Калина Кръстева,Диана Стефанова, Анюта Николова, Румяна Свирецова , Огняна Георгиева, Милена Стефанова, Росица Стоянова, Атанаска Мирчева 4,00 лв.
Познавателна книжка по Български език и литература 4. ПГ Познавателна книжка по Български език и литература 4. ПГ Т. Борисова, А. Георгиева 7,30 лв.
Двустранно дидактично табло по български език и литература и математика за 4. ПГ Двустранно дидактично табло по български език и литература и математика за 4. ПГ 10,00 лв.
Познавателна книжка по математика 4. ПГ Познавателна книжка по математика 4. ПГ К. Гетова 7,30 лв.
Познавателна книжка по околен свят 4. ПГ Познавателна книжка по околен свят 4. ПГ Н. Витанова, И. Мирчева 9,30 лв.
Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии” Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии” Автор: Галина Хайдар, Графичен дизайн: Владимир Минчев 15,00 лв.
Познавателна книжка по музика 4. ПГ Познавателна книжка по музика 4. ПГ Р. Христова 3,70 лв.
Бръмбо и приятели CD по музика за 4. ПГ Бръмбо и приятели CD по музика за 4. ПГ 0,00 лв.
Познавателна книжка по изобразително изкуство 4. ПГ Познавателна книжка по изобразително изкуство 4. ПГ Д. Маркова 7,30 лв.
Познавателна книжка по конструиране и технологии 4. ПГ Познавателна книжка по конструиране и технологии 4. ПГ Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова 7,30 лв.
Приятели. Книга за учителя 4. ПГ Приятели. Книга за учителя 4. ПГ Н. Витанова, Т. Ненкова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Петкова, Н. Цанев, Н. Христова, З. Ганева, Л. Стойчева 20,00 лв.
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова 11,30 лв.
Вики и Ники. Книга за учителя по български език и литература 4. ПГ Вики и Ники. Книга за учителя по български език и литература 4. ПГ С. Здравкова, И. Павлова 0,00 лв.
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по математика Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по математика Тодорка Велинова 10,30 лв.
Вики и Ники. Книга за учителя по математика 4. ПГ Вики и Ники. Книга за учителя по математика 4. ПГ Тодорка Велинова, Даниела Гирджева 0,00 лв.
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии И. Неделчева, Н. Христова 10,30 лв.
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по околен свят Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по околен свят Мария Баева, Елка Янакиева 10,30 лв.
Вики и Ники. Книга за учителя по околен свят 4. ПГ Вики и Ники. Книга за учителя по околен свят 4. ПГ М. Баева, Е. Янакиева 0,00 лв.
100 усмивки за теб 100 усмивки за теб Надежда Витанова 7,20 лв.
Вълшебството на чувствата през първите седем Вълшебството на чувствата през първите седем Надежда Витанова 4,80 лв.
На училище с игра На училище с игра Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева 5,50 лв.
ИНТЕРЕСНО, УСПЕШНО И ПО-БЪРЗО ИНТЕРЕСНО, УСПЕШНО И ПО-БЪРЗО Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 7,50 лв.
Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за подготвителна група Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за подготвителна група Маргарита Терзиева, Калина Кръстева, Диана Стефанова, Огняна Георгиева, Радка Белтекова, Румяна Свирецова, Атанаска Мирчева, Петя Кънева, Росица Стоянова, Тамара Меликова, Преслава Димитрова, Мара Чобанова, Надя Велева 5,00 лв.
Уча се да пиша буквите. Тетрадка 1 за упражнения по писане за 1. клас Уча се да пиша буквите. Тетрадка 1 за упражнения по писане за 1. клас Издателска къща Анубис 2,00 лв.
Уча се да пиша буквите. Тетрадка 2 за упражнения по писане за 1. клас Уча се да пиша буквите. Тетрадка 2 за упражнения по писане за 1. клас Издателска къща Анубис 2,00 лв.
Табло №1 по български език и литература 1. клас (Пътешествие с кораба на буквите) Табло №1 по български език и литература 1. клас (Пътешествие с кораба на буквите) 10,00 лв.
Табло №2 по български език и литература 1. клас (Картинна азбука) Табло №2 по български език и литература 1. клас (Картинна азбука) 7,00 лв.
Табло №3 по български език и литература 1. клас (Чета и разбирам) Табло №3 по български език и литература 1. клас (Чета и разбирам) 7,00 лв.
EЗИКОВО ПЪТЕШЕСТВИЕ. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 1. клас EЗИКОВО ПЪТЕШЕСТВИЕ. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 1. клас С. Здравкова, М. Ачева 4,50 лв.
Тетрадка АБВ. Учебно помагало с интерактивни работни листове за 1. клас Тетрадка АБВ. Учебно помагало с интерактивни работни листове за 1. клас Стойка Здравкова 4,80 лв.
Четене с игра. Интерактивно учебно помагало за 1. клас Четене с игра. Интерактивно учебно помагало за 1. клас С. Здравкова, Р. Тунева, Р. Дучева 6,00 лв.
Пъстра математика 1. клас. Помагало за избираемите учебни часове Пъстра математика 1. клас. Помагало за избираемите учебни часове Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева 3,00 лв.
Уча се да пиша цифрите. Тетрадка за упражнения по математика за 1. клас Уча се да пиша цифрите. Тетрадка за упражнения по математика за 1. клас Издателска къща Анубис 2,00 лв.
Табло №1 по математика 1. клас (Числа и фигури) Табло №1 по математика 1. клас (Числа и фигури) 7,00 лв.
Табло №2  по математика 1. клас (Събиране и изваждане до 20 с преминаване) Табло №2 по математика 1. клас (Събиране и изваждане до 20 с преминаване) 7,00 лв.
МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ           за 1. клас МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ за 1. клас И. Мирчева 4,00 лв.
Табло №1 по музика 1. клас (Музикален речник) Табло №1 по музика 1. клас (Музикален речник) 7,00 лв.
Табло №2 по музика 1. клас (Празничен музикален календар) Табло №2 по музика 1. клас (Празничен музикален календар) 7,00 лв.
Табло №1 по изобразително изкуство 1. клас (Изобразителни техники) Табло №1 по изобразително изкуство 1. клас (Изобразителни техники) 7,00 лв.
Табло №2 по изобразително изкуство 1. клас (Сезони - техника отпечатване с листо) Табло №2 по изобразително изкуство 1. клас (Сезони - техника отпечатване с листо) 7,00 лв.
Опознай света. Общообразователно помагало за 1. клас Опознай света. Общообразователно помагало за 1. клас National Geographic Learning създадено с партньорството на ИК Анубис и издателство Булвест 2000 11,90 лв.
Табло №1 по български език 2. клас (Звукове и букви) Табло №1 по български език 2. клас (Звукове и букви) 7,00 лв.
Табло №2 по български език 2. клас (Части на речта) Табло №2 по български език 2. клас (Части на речта) 7,00 лв.
Български език и литература. Четене с разбиране за 2. клас Български език и литература. Четене с разбиране за 2. клас С. Здравкова, Т. Власева, Р. Тунева 4,00 лв.
Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език зa избираемите учебни часове за 2. клас Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език зa избираемите учебни часове за 2. клас С. Здравкова, М. Ачева 4,50 лв.
Пъстра математика. Помагало за избираемите учебни часове за 2. клас Пъстра математика. Помагало за избираемите учебни часове за 2. клас Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева 4,00 лв.
Сборник по математика 2. клас Сборник по математика 2. клас Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева 6,00 лв.
Табло №1 по математика 2. клас (Умножение и деление) Табло №1 по математика 2. клас (Умножение и деление) 7,00 лв.
Табло №2 по математика 2. клас (Геометрични фигури) Табло №2 по математика 2. клас (Геометрични фигури) 7,00 лв.
Малки изследователи за 2. клас. Учебно помагало по околен свят за избираемите учебни часове Малки изследователи за 2. клас. Учебно помагало по околен свят за избираемите учебни часове Илиана Мирчева 4,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 2. клас (двустранно) Табло по изобразително изкуство 2. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло по музика за 2. клас (двустранно) Табло по музика за 2. клас (двустранно) 10,00 лв.
Опознай света. Общообразователно помагало за 2. клас Опознай света. Общообразователно помагало за 2. клас National Geographic Learning създадено с партньорството на ИК Анубис и издателство Булвест 2000 11,90 лв.
Eзиково пътешествие. Учебно помагало по български език за 3. клас за избираемите учебни часове Eзиково пътешествие. Учебно помагало по български език за 3. клас за избираемите учебни часове С. Здравкова, М. Ачева 4,50 лв.
Български език и литература. Четене с разбиране 3. клас Български език и литература. Четене с разбиране 3. клас С. Здравкова, Т. Власева 4,30 лв.
Табло по български език за 3. клас двустранно Табло по български език за 3. клас двустранно 10,00 лв.
Сборник по математика 3. клас Сборник по математика 3. клас Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева 6,00 лв.
Пъстра математика 3. клас. Помагало за избираемите учебни часове Пъстра математика 3. клас. Помагало за избираемите учебни часове Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева 4,00 лв.
Табло по математика 3. клас Табло по математика 3. клас 7,00 лв.
Малки изследователи. Учебно помагало по човекът и природата за 3. клас за избираемите учебни часове Малки изследователи. Учебно помагало по човекът и природата за 3. клас за избираемите учебни часове Илиана Мирчева 5,00 лв.
Табло по човекът и обществото 3. клас двустранно Табло по човекът и обществото 3. клас двустранно 10,00 лв.
Табло по музика за 3. клас Табло по музика за 3. клас 10,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 3. клас двустранно Табло по изобразително изкуство 3. клас двустранно 10,00 лв.
Пъстра ваканция за 3. клас Пъстра ваканция за 3. клас Стойка Здравкова, Габриела Кирова 5,80 лв.
Български език и литература. Четене с разбиране за 4. клас Български език и литература. Четене с разбиране за 4. клас С. Здравкова, Т. Власева, Р. Тунева 4,50 лв.
Български език и литература. Външно оценяване за 4. клас. По формàта на МОН Български език и литература. Външно оценяване за 4. клас. По формàта на МОН Стойка Здравкова, доц. д-р Кристина Танева, гл. ас. Теодора Власева, Румяна Тунева 4,50 лв.
Математика. Тестови задачи за 4. клас Математика. Тестови задачи за 4. клас Теодоси Витанов, Радослава Горанова, Ирена Пушкарова 3,50 лв.
ЗАДАЧИ БЕЗ ГРАНИЦИ. Подготовка за международни изследвания и състезания по математика ЗАДАЧИ БЕЗ ГРАНИЦИ. Подготовка за международни изследвания и състезания по математика З. Шаркова, Г. Кирова 5,00 лв.
Математика за 4. клас. Външно оценяване по новия формат 2012/2013 Математика за 4. клас. Външно оценяване по новия формат 2012/2013 Теодоси Витанов, Радослава Димитрова, Ирена Пушкарова 4,50 лв.
Пъстра ваканция за 4. клас Пъстра ваканция за 4. клас Стойка Здравкова, Габриела Кирова 5,80 лв.
Учим български език. Учебно помагало за 5. клас. За ученици, за които българският език не е майчин Учим български език. Учебно помагало за 5. клас. За ученици, за които българският език не е майчин М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед 6,00 лв.
Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 5. клас Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 5. клас Д. Димитрова 5,00 лв.
Литература за 5. клас. Помагало за избираемите учебни часове Литература за 5. клас. Помагало за избираемите учебни часове К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева, Д. Николова, Н. Даскалов 6,00 лв.
Математика за 5. клас. Помагало за избираемите учебни часове Математика за 5. клас. Помагало за избираемите учебни часове И. Джонджорова, К. Узунова, И. Марашева, Д. Веселинова 6,00 лв.
Сборник по математика за 5. клас Сборник по математика за 5. клас Г. Кожухарова, Л. Дилкина, Н. Иванова, И. Джонджорова, П. Тодорова 7,00 лв.
Табло по география и икономика 5. клас (двустранно) Табло по география и икономика 5. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло №1  по човекът и природата 5. клас (двустранно) Табло №1 по човекът и природата 5. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло №2 по човекът и природата 5. клас (двустранно) Табло №2 по човекът и природата 5. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло №3  по човекът и природата 5. клас (двустранно) Табло №3 по човекът и природата 5. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло по човекът и природата и география и икономика 5. клас (двустранно) Табло по човекът и природата и география и икономика 5. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло по музика за 5. клас (Български музикален фолклор) Табло по музика за 5. клас (Български музикален фолклор) 7,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 5. клас табло (двустранно) Табло по изобразително изкуство 5. клас табло (двустранно) 10,00 лв.
Учим български език. Учебно помагало за 6. клас. За ученици, за които българският език не е майчин Учим български език. Учебно помагало за 6. клас. За ученици, за които българският език не е майчин М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед 6,00 лв.
Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 6. клас Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 6. клас Д. Димитрова 5,00 лв.
Литература за 6. клас. Помагало за избираемите учебни часове Литература за 6. клас. Помагало за избираемите учебни часове К. Протохристова, С. Черпокова, Д. Николова, Н. Даскалов Помагалото съдържа: 6,00 лв.
Математика за 6. клас. Помагало за избираемите учебни часове Математика за 6. клас. Помагало за избираемите учебни часове И. Джонджорова, К. Узунова, И. Марашева, Д. Веселинова 6,00 лв.
Сборник по математика за 6. клас Сборник по математика за 6. клас Т. Витанов, Л. Дилкина, П. Тодорова, И. Цветкова, И. Джонджорова 7,50 лв.
Табло по география и икономика 6. клас (двустранно) Табло по география и икономика 6. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло №1 по човекът и природата 6. клас (двустранно) Табло №1 по човекът и природата 6. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло №2 по човекът и природата 6. клас (двустранно) Табло №2 по човекът и природата 6. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло №3 по човекът и природата 6. клас (двустранно) Табло №3 по човекът и природата 6. клас (двустранно) 10,00 лв.
Табло по музика за 6. клас Табло по музика за 6. клас 7,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 6. клас (двустранно) Табло по изобразително изкуство 6. клас (двустранно) 10,00 лв.
Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 7. клас Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 7. клас Димка Димитрова 6,00 лв.
Сборник по математика 7. клас Сборник по математика 7. клас Теодоси Асенов Витанов, Лилия Цонкова Дилкина, Петя Тодорова Тодорова, Мариана Димитрова Кьосева 7,50 лв.
Математика 7. клас. Помагало за избираемите учебни часове Математика 7. клас. Помагало за избираемите учебни часове И. Джонджорова, К. Узунова, и. Марашева, Д. Веселинова 7,00 лв.
Табло по физика и астрономия за 7. клас двустранно Табло по физика и астрономия за 7. клас двустранно 10,00 лв.
Физика и астрономия за 7. клас. Сборник със задачи и тестове Физика и астрономия за 7. клас. Сборник със задачи и тестове Елка Златкова, Георги Дянков, Елисавета Илиева 5,00 лв.
Табло по химия и опазване на околната среда за 7. клас двустранно Табло по химия и опазване на околната среда за 7. клас двустранно 10,00 лв.
Табло по биология и здравно образование за 7. клас двустранно Табло по биология и здравно образование за 7. клас двустранно 10,00 лв.
Табло по музика за 7. клас двустранно Табло по музика за 7. клас двустранно 7,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 7. клас двустранно Табло по изобразително изкуство 7. клас двустранно 10,00 лв.
Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас Димка Димитрова 6,00 лв.
Сборник по математика за 8. клас Сборник по математика за 8. клас Л. Дилкина, К. Бекриев, Р. Николаев, К. Чалъкова 6,00 лв.
ПРОЧЕТИ, РАЗБЕРИ, СЪЗДАЙ. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 9. клас ПРОЧЕТИ, РАЗБЕРИ, СЪЗДАЙ. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 9. клас Д. Димитрова 6,00 лв.
Работни листове по география и икономика 9. клас Работни листове по география и икономика 9. клас А. Попов, П. Лаков, Е. Томова 4,50 лв.
Комплект работни листове по биология и здравно образование за 9. клас Комплект работни листове по биология и здравно образование за 9. клас проф- д-р Мария Шишиньова, Офелия Русинова Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева 5,00 лв.
Решени задачи и още нещо по математика за 10. клас Решени задачи и още нещо по математика за 10. клас Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Петър Недевски, Йорданка Еленкова, Мадлен Христова, Снежана Чочева, Татяна Ичева 3,20 лв.
Етика и право. Антология. 1 част - Етика Етика и право. Антология. 1 част - Етика Иван Колев 4,80 лв.
Етика и право. Антология. 2 част - Право Етика и право. Антология. 2 част - Право Иван Колев 5,50 лв.
Решени задачи и още нещо по математика за 11. клас Решени задачи и още нещо по математика за 11. клас Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Петър Недевски, Йорданка Еленкова, Мадлен Христова, Снежана Чочева, Татяна Ичева 3,00 лв.
Математика. Задачи и тестове за 11. клас (сборник) Математика. Задачи и тестове за 11. клас (сборник) Чавдар Лозанов, Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Таня Стоева 6,60 лв.
Философия. Систематична антология Философия. Систематична антология Иван Колев 7,50 лв.
ФИЛОСОФИЯ. Хронологична антология. От Талес до Дерида. ФИЛОСОФИЯ. Хронологична антология. От Талес до Дерида. Иван Колев, Димка Гочева, Хари Паницидис 10,50 лв.
Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит Клео Протохристова, Татяна Ичевска, Димка Димитрова, Екатерина Петкова 10,00 лв.
Математика. Тестове. Подготовка за зрелостен изпит Математика. Тестове. Подготовка за зрелостен изпит Кирил Банков, Теодоси Витанов, Марин Маринов, Добромир Тодоров 7,00 лв.
Математика. Справочник за зрелостници и кандидат-студенти. Помагало за гимназиален етап Математика. Справочник за зрелостници и кандидат-студенти. Помагало за гимназиален етап М. Маринов, Т. Витанов, Ч. Лозанов, С. Цветков 6,00 лв.
История и цивилизация. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит - ново преработено издание История и цивилизация. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит - ново преработено издание Христина Мирчева, Галя Рангелова 8,00 лв.
Биология и здравно образование. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит Биология и здравно образование. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит Мария Шишиньова, Мариела Оджакова, Светла Евтимова, Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева 9,00 лв.
ИЛЮСТРОВАН СПРАВОЧНИК ПО БИОЛОГИЯ ИЛЮСТРОВАН СПРАВОЧНИК ПО БИОЛОГИЯ М. Шишиньова, М. Оджакова, С. Евтимова, И. Враджалиева, Л. Банчева 10,00 лв.
Физика и астрономия. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит Физика и астрономия. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит Маргарита Градинарова, Елка Златкова, Георги Дянков 5,60 лв.
Химия и опазване на околната среда. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит Химия и опазване на околната среда. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит Стефан Цаковски, Антоанета Соколова, Росица Николова, Магдалена Дочева 8,00 лв.
Комплект от 16 бр. табла за фронтална работа Комплект от 16 бр. табла за фронтална работа 25,00 лв.