Новина

Уебинари по Родинознание

Заповядайте на уебинари, специално посветени  на промените по Родинознание за 1. клас.
Ще откриете полезни насоки и идеи в преподаването.

 

 

 

14.04.2021 г. от 17:30 ч. 
Лектор: 
проф. Илиана Мирчева
Тема: Наблюдавам, изследвам, опознавам родния край – дейности за активно учене в първи клас

 

Как учителят да обогати своите практики, за да направи преподаването по родинознание атрактивно, интересно и забавно?

Богатство от любопитни задачи и игри, занимания за активно учене. Първокласникът е откривател – учи и играе, споделя и интервюира, работи самостоятелно и в екип, твори  и представя свои учебни проекти.
 

 

 

15.04.2021 г. от 17:30 ч.
Лектор: 
проф. Елка Янакиева
Тема: Взаимодействие на първокласника със заобикалящия свят. Социално развитие и саморазвитие на личността

 

Как учителят да направи часовете по родинознание истинска приказка за родолюбие и човешки добродетели?

Атрактивни и мотивиращи дейности, които стъпка по стъпка водят първокласника в новото знание – да открива и осъзнава ценности и добродетели, свързани с родния дом, красотата на природата, родолюбието на хората, уважението към бита, близките  и др.