Каталог

Пътна мозайка (за 4–5 - годишна възраст)

Клас детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание Учебни помагала
Автори Галина Хайдар
ISBN 9789544266769
Купи
"Пътна мозайка" е цялостна система за обучение по безопасност на движението по пътищата, одобрена със заповед на министъра на образованието и науката. Предназначена е за деца от 3- до 7-годишна възраст. За всяка възрастова група учебното помагало е под формата на папка, която съдържа определен брой тематични индивидуални картони за децата и подробни методически насоки за учителя. Представеното учебно съдържание напълно отговаря на утвърдената от МОН учебна програма.