Eзиково пътешествие. Учебно помагало по български език за 3. клас за избираемите учебни часове

Автори: С. Здравкова, М. Ачева
Цена: 4,50 лв.
Размери: 72
ISBN: 978-619-215-300-7

Описание

Eзиково пътешествие е третото от поредицата учебни помагала за избираемите часове по български език и литература. То има за цел да допълва и надгражда знанията на третокласниците за езика и речта и да развива уменията им за общуване на български език като базова компетентност в началния етап на обучение. Съдържа 32 теми, по една за всяка учебна седмица. Те следват урочните единици в учебника, като по този начин ефективно се затвърдява и надгражда учебното съдържание, улеснява се работата на учителя и се осигурява практическото овладяване на езика. Разнообразни и забавни, задачите в него предлагат различни дейности и форми на работа: четене с разбиране с избираем или свободен отговор на поставен въпрос прилагане на различни начини за проверка правописа на думи групиране на думи, допълване или дописване на изречения или текст по зададен граматичен или смислов модел преразказване или съчиняване на текст по предварителен план и ключови думи редактиране на свой или чужд текст с акцент върху допуснати правописни, смислови или пунктуационни грешки участие в екипна и проектна дейност атрактивни задачи за учениците с по-изявени творчески способности. В помагалото са включени кратки повествователни текстове, създадени специално от авторите му, гатанки, игри, кръстословици, верижки, стихотворения и илюстрации, които стимулират речевата активност на третокласника. Интерактивно по своя характер, то е подходящо не само за избираемите часове по БЕЛ, но и за целодневна организация на учебния процес. Подпомага самостоятелната работа на учениците, развива уменията им за самопроверка и самооценка на знанията. Езиково пътешествие е помагало, насочено и към родители, които искат да проследяват и насърчават напредъка на своите деца в овладяването на езика. Може да се ползва и от третокласници, които работят по учебници на други издателства.

Разработено от

Каталог

Каталог

Eзиково пътешествие. Учебно помагало по български език за 3. клас за избираемите учебни часове

Автори: С. Здравкова, М. Ачева
Страници: 72
ISBN: 978-619-215-300-7

Eзиково пътешествие е третото от поредицата учебни помагала за избираемите часове по български език и литература.
То има за цел да допълва и надгражда знанията на третокласниците за езика и речта и да развива уменията им за общуване на български език като базова компетентност в началния етап на обучение.

Съдържа 32 теми
, по една за всяка учебна седмица. Те следват урочните единици в учебника, като по този начин ефективно се затвърдява и надгражда учебното съдържание, улеснява се работата на учителя и се осигурява практическото овладяване на езика. Разнообразни и забавни, задачите в него предлагат различни дейности и форми на работа:

  • четене с разбиране с избираем или свободен отговор на поставен въпрос
  • прилагане на различни начини за проверка правописа на думи
  • групиране на думи, допълване или дописване на изречения или текст по зададен граматичен или смислов модел
  • преразказване или съчиняване на текст по предварителен план и ключови думи
  • редактиране на свой или чужд текст с акцент върху допуснати правописни, смислови или пунктуационни грешки
  • участие в екипна и проектна дейност
  • атрактивни задачи за учениците с по-изявени творчески способности.

В помагалото са включени кратки повествователни текстове, създадени специално от авторите му, гатанки, игри, кръстословици, верижки, стихотворения и илюстрации, които стимулират речевата активност на третокласника.

Интерактивно по своя характер, то е подходящо не само за избираемите часове по БЕЛ, но и за целодневна организация на учебния процес. Подпомага самостоятелната работа на учениците, развива уменията им за самопроверка и самооценка на знанията.
Езиково пътешествие е помагало, насочено и към родители, които искат да проследяват и насърчават напредъка на своите деца в овладяването на езика. Може да се ползва и от третокласници, които работят по учебници на други издателства.