100 усмивки за теб

Автори: Надежда Витанова
Цена: 7,20 лв.
Размери: 20 картона + приложение от 44 стр.
ISBN: 978-954-426-902-9

Описание

Учебното помагало 100 усмивки за теб е предназначено за работа с: •    деца в смесени подготвителни групи •    деца, чийто майчин език не е български •    деца със СОП Папката  съдържа: •    картони за индивидуална работа •    методическо пособие В картоните по специфичен начин е поднесено образователното съдържание за  постигане на Държавните образователни стандарти по предучилищно образование, съгл. Наредба 5 от 03.06.2016 г. на МОН.Предложени са двадесет теми за постигане на компетентности по всички образователни направления чрез хармонични междупредметни връзки и с подкрепата на естетична нагледна опора. Учителят ще бъде максимално улеснен да: •     насочва детето към учене чрез игра •     работи за развиване на фината моторика •     обогатява активната реч и усвояването на българския език •     създава среда за коопериране на деца с различни потребности и възраст •    стимулира ученето в група Методическото  пособие е предназначено за учители и родители.  В него двадесетте теми са разработени така, че да подпомогнат учителя в планирането на дейността през цялата учебна година. Задачите са диференцирани на две нива, което дава възможност да се работиедновременно с деца на различна възраст и  с различни потребности. По този начин  се постигат очакваните  резултати. Задължителен елемент от дейността с помагалото е работата в сътрудничество, което  съдейства за реализиране на приобщаващото образование още в предучилищна  възраст. 100 усмивки за теб е най-добрият начин за активна подкрепа на различните деца за  успешен старт в образованието.

Разработено от

Каталог

Каталог

100 усмивки за теб

Автори: Надежда Витанова
Страници: 20 картона + приложение от 44 стр.
ISBN: 978-954-426-902-9
Цена: 7,20 лв.

Учебното помагало 100 усмивки за теб е предназначено за работа с:
•    деца в смесени подготвителни групи
•    деца, чийто майчин език не е български
•    деца със СОП

Папката  съдържа:
•    картони за индивидуална работа
•    методическо пособие

В картоните по специфичен начин е поднесено образователното съдържание за  постигане на Държавните образователни стандарти по предучилищно образование, съгл. Наредба 5 от 03.06.2016 г. на МОН.Предложени са двадесет теми за постигане на компетентности по всички образователни направления чрез хармонични междупредметни връзки и с подкрепата на естетична нагледна опора. Учителят ще бъде максимално улеснен да:
•     насочва детето към учене чрез игра
•     работи за развиване на фината моторика
•     обогатява активната реч и усвояването на българския език
•     създава среда за коопериране на деца с различни потребности и възраст
•    стимулира ученето в група

Методическото  пособие 
е предназначено за учители и родители.
 В него двадесетте теми са разработени така, че да подпомогнат учителя в планирането на дейността през цялата учебна година.

Задачите са диференцирани на две нива, което дава възможност да се работиедновременно с деца на различна възраст и  с различни потребности. По този начин  се постигат очакваните  резултати. Задължителен елемент от дейността с помагалото е работата в сътрудничество, което  съдейства за реализиране на приобщаващото образование още в предучилищна  възраст.

100 усмивки за теб е най-добрият начин за активна подкрепа на различните деца за  успешен старт в образованието.