Човекът и природата за 5. клас

Автори: Мария Шишиньова, Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Елка Златкова, Елисавета Илиева, Лиляна Банчева, Ирина Враджалиева
Цена: 25,33 лв.
Размери: 184
ISBN: 978-619-215-062-4

Описание

Oдобрен със Заповед № РД 09-1551/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката. Човекът и природата 5. клас View more presentations or Upload your own.

Разработено от

Каталог

Каталог

Човекът и природата за 5. клас

Автори: Мария Шишиньова, Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Елка Златкова, Елисавета Илиева, Лиляна Банчева, Ирина Враджалиева
Страници: 184
ISBN: 978-619-215-062-4
Цена: 25,33 лв.

Oдобрен със Заповед № РД 09-1551/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.