Читанка за 2. клас (учебник)

Автори: Ст. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, B. Славова
Цена: 17,33 лв.
Размери: 136
ISBN: 978-619-215-141-6

Описание

Читанката  за 2. клас съдържа 112 урока: 48 – за нови знания, 46 – за затвърдяване на новите знания и обобщение, 16 – за извънкласно четене. Предвидени са 3 учебни часа за диагностика на входно, междинно  и изходно ниво. Читанката следва  модулния принцип за организация на текстовете, използван в първи клас. Учебният материал е композиран в четири тематично-целеви модула. Системата на литературно обучение се разгръща чрез първите три, а четвъртият съдържа темите по извънкласно четене. Водеща е постановката за формиране на базовата грамотност като част от ключовите компетентности. Целта на обучението по четене във втори клас е развитието на ученика като литературнообразован читател. За него обучението по литература в модулите се представя и разкрива като серия от пътешествия в света на литературата, книгите и четенето. Формирането на литературните компетентности на детето и използването на читателския му опит се извършва в ситуации на позитивни преживявания в четящата общност на класа. В читанката са включени оригинални художествени текстове, чрез които у ученика се изгражда позитивно и толерантно отношение към културната различност, приобщаване към общочовешките ценности и потребност от творческо себеизразяване чрез литературното изкуство.

Разработено от

Каталог

Каталог

Читанка за 2. клас (учебник)

Автори: Ст. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, B. Славова
Страници: 136
ISBN: 978-619-215-141-6
Цена: 17,33 лв.

Читанката  за 2. клас съдържа 112 урока: 48 – за нови знания, 46 – за затвърдяване на новите знания и обобщение, 16 – за извънкласно четене. Предвидени са 3 учебни часа за диагностика на входно, междинно  и изходно ниво.
Читанката следва  модулния принцип за организация на текстовете, използван в първи клас. Учебният материал е композиран в четири тематично-целеви модула. Системата на литературно обучение се разгръща чрез първите три, а четвъртият съдържа темите по извънкласно четене. Водеща е постановката за формиране на базовата грамотност като част от ключовите компетентности. Целта на обучението по четене във втори клас е развитието на ученика като литературнообразован читател. За него обучението по литература в модулите се представя и разкрива като серия от пътешествия в света на литературата, книгите и четенето.
Формирането на литературните компетентности на детето и използването на читателския му опит се извършва в ситуации на позитивни преживявания в четящата общност на класа. В читанката са включени оригинални художествени текстове, чрез които у ученика се изгражда позитивно и толерантно отношение към културната различност, приобщаване към общочовешките ценности и потребност от творческо себеизразяване чрез литературното изкуство.