Физика и астрономия за 7. клас. Сборник със задачи и тестове

Автори: Елка Златкова, Георги Дянков, Елисавета Илиева
Цена: 5,00 лв.
Размери: 72
ISBN: 978-619-215-270-3

Описание

Учебното помагало – Сборник със задачи и тестове по физика и астрономия за 7. клас, е разработено в съответствие с учебната програма на МОН, в сила от 2018 г. Задачите в сборника са разпределени по темите в учебната програма. Те са с различна степен на трудност и дават възможност на ученика да: ● разшири и задълбочи знанията си ● се мотивира и да развива уменията си за учене ● учи самостоятелно или в екип ● развива критическото и творческото си мислене. Тестовете в сборника са пет и развиват уменията на ученика за учене и самооценяване. Приложението включва: ● осем работни листа за практически дейности с експериментални и креативни задачи ● един работен лист „Малко предизвикателство на физиката“ със задачи с повишена трудност. Работата с тях ще подпомогне ученика да формира и развива компетентности по природни науки. Перфорацията на работните листове позволява да се отделят от книжното тяло и да се приложат в портфолиото на ученика. Сборникът е подходящ за всички форми на обучението по физика и астрономия в 7. клас.

Разработено от

Каталог

Каталог

Физика и астрономия за 7. клас. Сборник със задачи и тестове

Автори: Елка Златкова, Георги Дянков, Елисавета Илиева
Страници: 72
ISBN: 978-619-215-270-3

Учебното помагало – Сборник със задачи и тестове по физика и астрономия за 7. клас, е разработено в съответствие с учебната програма на МОН, в сила от 2018 г.

Задачите в сборника са разпределени по темите в учебната програма. Те са с различна степен на трудност и дават възможност на ученика да:
● разшири и задълбочи знанията си
● се мотивира и да развива уменията си за учене
● учи самостоятелно или в екип
● развива критическото и творческото си мислене.

Тестовете в сборника са пет и развиват уменията на ученика за учене и самооценяване. Приложението включва:
● осем работни листа за практически дейности с експериментални и креативни задачи
● един работен лист „Малко предизвикателство на физиката“ със задачи с повишена
трудност.
Работата с тях ще подпомогне ученика да формира и развива компетентности по природни науки. Перфорацията на работните листове позволява да се отделят от книжното тяло и да се приложат в портфолиото на ученика. Сборникът е подходящ за всички форми на обучението по физика и астрономия в 7. клас.