Учим български език. Учебно помагало за 6. клас. За ученици, за които българският език не е майчин

Автори: М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед
Цена: 6,00 лв.
Размери: 96 стр.
ISBN: 978-619-215-143-0

Описание

 Помагалото „Учим български език“ е съобразено с новите учебни програми по български език и литература за 6. клас, както и с Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. ● Замислено е като допълнение към действащите учебници по български език, за да се преодолеят затрудненията при обучението на учениците, за които българският език не е майчин. ● Обхваща всички теми от учебното съдържание по български език и темите за развиване на комуникативните компетентности чрез обучението по български език и литература. ● Новите понятия и термини са поднесени на по-достъпен език за учениците и с акценти, които се налагат от интерференцията между майчиния им език и българския език. ● Извлича се информация от по-кратки текстове, които не затрудняват учениците и са съобразени с житейските и учебните им потребности. ● В помагалото има тълковен речник и таблици с основната лингвистична информация.

Разработено от

Каталог

Каталог

Учим български език. Учебно помагало за 6. клас. За ученици, за които българският език не е майчин

Автори: М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед
Страници: 96 стр.
ISBN: 978-619-215-143-0
Цена: 6,00 лв.

 Помагалото „Учим български език“ е съобразено с новите учебни програми по български език и литература за 6. клас, както и с Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.

● Замислено е като допълнение към действащите учебници по български език, за да се преодолеят затрудненията при обучението на учениците, за които българският език не е майчин.
● Обхваща всички теми от учебното съдържание по български език и темите за развиване на комуникативните компетентности чрез обучението по български език и литература.
● Новите понятия и термини са поднесени на по-достъпен език за учениците и с акценти, които се налагат от интерференцията между майчиния им език и българския език.
● Извлича се информация от по-кратки текстове, които не затрудняват учениците и са съобразени с житейските и учебните им потребности.
● В помагалото има тълковен речник и таблици с основната лингвистична информация.