Учебна тетрадка по български език и литература за 5. клас. Развиване на комуникативните компетентности

Автори: Д. Димитрова, Е. Петкова
Цена: 4,00 лв.
Размери: 40
ISBN: 978-619-215-012-9

Описание

Учебната тетрадка по български език и литература за 5. клас е разработена в съответствие с новите изисквания на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и актуалната учебна програма, в сила от 2016 г. Предложените в нея задачи и дейности подпомагат развиването на комуникативните и социокултурните компетентности на учениците. Изпълнението им предполага индивидуална и групова форма на работа. Разнообразните по вид и степен на трудност упражнения обхващат всички теми за развиване на комуникативните компетентности, заложени в новото учебно съдържание по български език и литература: • диалог • представяне и самопредставяне • отговор на житейски въпрос • план на текст • трансформиращ преразказ • разказ по въображение • разказ по зададени опори (тема, начало и/или край) За ефективно овладяване на ключовите компетентности в подкрепа на учениците са представени практически алгоритми за работа и насочващи указания. Тетрадката може да се използва както в уроците за упражнение, така и за самостоятелна работа вкъщи. Методическите разработки предполагат последователно формиране на уменията и постепенно усложняване на извършваните дейности за създаване и редактиране на изучаваните речеви жанрове.

Разработено от

Каталог

Каталог

Учебна тетрадка по български език и литература за 5. клас. Развиване на комуникативните компетентности

Автори: Д. Димитрова, Е. Петкова
Страници: 40
ISBN: 978-619-215-012-9
Цена: 4,00 лв.

Учебната тетрадка по български език и литература за 5. клас е разработена в съответствие с новите изисквания на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и актуалната учебна програма, в сила от 2016 г. Предложените в нея задачи и дейности подпомагат развиването на комуникативните и социокултурните компетентности на учениците. Изпълнението им предполага индивидуална и групова форма на работа.


Разнообразните по вид и степен на трудност упражнения обхващат всички теми за развиване на комуникативните компетентности, заложени в новото учебно съдържание по български език и литература:
• диалог
• представяне и самопредставяне
• отговор на житейски въпрос
• план на текст
• трансформиращ преразказ
• разказ по въображение
• разказ по зададени опори (тема, начало и/или край)


За ефективно овладяване на ключовите компетентности в подкрепа на учениците са представени практически алгоритми за работа и насочващи указания.
Тетрадката може да се използва както в уроците за упражнение, така и за самостоятелна работа вкъщи. Методическите разработки предполагат последователно формиране на уменията и постепенно усложняване на извършваните дейности за създаване и редактиране на изучаваните речеви жанрове.