Тетрадка по човекът и природата за 6. клас

Автори: М. Шишиньова, С. Цаковски, A. Генджова, Е. Златкова, Ел. Илиева, Л. Банчева, Ир. Враджалиева
Цена: 5,50 лв.
Размери: 80
ISBN: 978-619-215-149-2

Описание

Разработено от

Каталог

Каталог

Тетрадка по човекът и природата за 6. клас

Автори: М. Шишиньова, С. Цаковски, A. Генджова, Е. Златкова, Ел. Илиева, Л. Банчева, Ир. Враджалиева
Страници: 80
ISBN: 978-619-215-149-2
Цена: 5,50 лв.