Тетрадка по математика за 2. клас №3

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова
Цена: 3,39 лв.
Размери: 20
ISBN: 978-619-215-140-9

Описание

Учебна тетрадка 3 предлага дидактични материали за приложни дейности. Съдържа цветни геометрични фигури с различна големина, домино, модели на монети и банкноти, модел на часовник. Те са предна­значени за онагледяване на задачите и улесняват съставянето на математически модел на текстовите задачи. В тетрадката е приложена и таблица за умножение и деление.

Разработено от

Каталог

Каталог

Тетрадка по математика за 2. клас №3

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова
Страници: 20
ISBN: 978-619-215-140-9
Цена: 3,39 лв.

Учебна тетрадка 3 предлага дидактични материали за приложни дейности. Съдържа цветни геометрични фигури с различна големина, домино, модели на монети и банкноти, модел на часовник. Те са предна­значени за онагледяване на задачите и улесняват съставянето на математически модел на текстовите задачи. В тетрадката е приложена и таблица за умножение и деление.