Тетрадка към читанка за 2. клас

Автори: Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова
Цена: 3,55 лв.
Размери: 50
ISBN: 978-619-215-153-9

Описание

Учебната тетрадка по четене следва структурата на читанката и предлага инструментариум за формиране на литературните и ключовите компетентности на дейностна основа – включва ученика в серия от пътешествия. Плановете за тях се превеждат на езика на детето чрез два основни инструмента за насърчаване напредъка на читателя: Карта на пътешественика с четене и Карта с уменията на читателя. Този подход създава динамична образователна среда, в която ученикът се реализира пълноценно като субект на четенето и ученето. В тетрадката по четене се предлагат иновативни възможности за екипна работа по различни проекти: Златни книги на детството, Моето читателско портфолио, Карта на пътешественика с четене и др.

Разработено от

Каталог

Каталог

Тетрадка към читанка за 2. клас

Автори: Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова
Страници: 50
ISBN: 978-619-215-153-9
Цена: 3,55 лв.

Учебната тетрадка по четене следва структурата на читанката и предлага инструментариум за формиране на литературните и ключовите компетентности на дейностна основа – включва ученика в серия от пътешествия. Плановете за тях се превеждат на езика на детето чрез два основни инструмента за насърчаване напредъка на читателя: Карта на пътешественика с четене и Карта с уменията на читателя. Този подход създава динамична образователна среда, в която ученикът се реализира пълноценно като субект на четенето и ученето. В тетрадката по четене се предлагат иновативни възможности за екипна работа по различни проекти: Златни книги на детството, Моето читателско портфолио, Карта на пътешественика с четене и др.