Сборник по математика 2. клас

Автори: Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
Цена: 6,00 лв.
Размери: 112
ISBN: 978-619-215-304-5

Описание

Сборникът е предназначен за текуща подготовка по математика на учениците във 2. клас. • Съдържа допълнителни задачи към всяка тема от учебната програма. • Темите са разработени на две нива според трудността на задачите. Първото ниво обхваща задължителната подготовка, а второто – избираемата. • Сборникът дава възможност на учителя да диференцира и индивидуализира обучението според възможностите на учениците, с които работи. • В края на сборника има приложение с отговори на задачите.

Разработено от

Каталог

Каталог

Сборник по математика 2. клас

Автори: Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
Страници: 112
ISBN: 978-619-215-304-5

Сборникът е предназначен за текуща подготовка по математика на учениците във 2. клас.
• Съдържа допълнителни задачи към всяка тема от учебната програма.
• Темите са разработени на две нива според трудността на задачите. Първото ниво обхваща задължителната подготовка, а второто – избираемата.
• Сборникът дава възможност на учителя да диференцира и индивидуализира обучението според възможностите на учениците, с които работи.
• В края на сборника има приложение с отговори на задачите.