Пътна мозайка (за 4–5-годишна възраст)

Автори: д-р Галина Хайдар
Цена: 5,00 лв.
Размери: Папка – 6 картона
ISBN: 978-954-426-676-9

Описание

         Втора група (4–5 г.) 2.1. Безопасни и опасни места на улицата 2.2. Безопасни места за игра 2.3. Превозни средства по суша, въздух и вода – домино 2.4. Правила за движение по тротоар 2.5. Ние сме участници в движението 2.6. Пресичане на улица, регулирана от светофар

Разработено от

Каталог

Каталог

Пътна мозайка (за 4–5-годишна възраст)

Автори: д-р Галина Хайдар
Страници: Папка – 6 картона
ISBN: 978-954-426-676-9

      

 

Втора група (4–5 г.)

2.1. Безопасни и опасни места на улицата

2.2. Безопасни места за игра

2.3. Превозни средства по суша, въздух и вода – домино

2.4. Правила за движение по тротоар

2.5. Ние сме участници в движението

2.6. Пресичане на улица, регулирана от светофар