Пътна мозайка (за 3-4-годишна възраст)

Автори: д-р Галина Хайдар
Цена: 4,20 лв.
Размери: Папка – 5 картона
ISBN: 978-954-426-675-2

Описание

     Първа група (3–4 г.) 1.1. Нашата улица 1.2. Неподвижни елементи на улицата 1.3. Кой къде се движи 1.4. Превозни средства по суша – пъзел 1.5. Светофар

Разработено от

Каталог

Каталог

Пътна мозайка (за 3-4-годишна възраст)

Автори: д-р Галина Хайдар
Страници: Папка – 5 картона
ISBN: 978-954-426-675-2

    


Първа група (3–4 г.)

1.1. Нашата улица

1.2. Неподвижни елементи на улицата

1.3. Кой къде се движи

1.4. Превозни средства по суша – пъзел

1.5. Светофар