Пъстра математика. Помагало за избираемите учебни часове за 2. клас

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
Цена: 4,00 лв.
Размери: 48 стр.
ISBN: 978-619-215-109-6

Описание

Учебното помагало е предназначено за текущи упражнения в избираемите часове по математика във 2. клас. Темите надграждат задължителния учебен материал и са подходящи за разширената и за допълнителната подготовка на второкласниците. Помагалото съдържа 42 атрактивно представени теми. Редът и съдържанието на първите 28 съответстват на учебната програма на МОН. Темите от 29 до 42 предлагат допълнителен материал, съобразен с възрастта на учениците. Задачите в допълнителните теми по трудност и тематика са близки до даваните на различни математически състезания през последните години. Те провокират интереса на децата и съдействат за развиване на логиката и съобразителността им. Книгата е подходяща както за работа в избираемите учебни часове, така и за самостоятелна работа вкъщи.

Разработено от

Каталог

Каталог

Пъстра математика. Помагало за избираемите учебни часове за 2. клас

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
Страници: 48 стр.
ISBN: 978-619-215-109-6
Цена: 4,00 лв.

Учебното помагало е предназначено за текущи упражнения в избираемите часове по математика във 2. клас. Темите надграждат задължителния учебен материал и са подходящи за разширената и за допълнителната подготовка на второкласниците.
Помагалото съдържа 42 атрактивно представени теми. Редът и съдържанието на първите 28 съответстват на учебната програма на МОН. Темите от 29 до 42 предлагат допълнителен материал, съобразен с възрастта на учениците. Задачите в допълнителните теми по трудност и тематика са близки до даваните на различни математически състезания през последните години. Те провокират интереса на децата и съдействат за развиване на логиката и съобразителността им.
Книгата е подходяща както за работа в избираемите учебни часове, така и за самостоятелна работа вкъщи.