Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас

Автори: Димка Димитрова
Цена: 6,00 лв.
Размери: 100
ISBN: 978-619-215-164-5

Описание

Да познаваме стилистичните възможности на българския език практически, а не само „на книга” – такава е целта на помагалото, с което ви предстои да работите. То е част от поредицата „Прочети, разбери, пресъздай“ и следва модела, вече познат от 5., 6. и 7. клас. Предназначено е за всички осмокласници, които искат да познават родния език и да говорят и пишат с лекота както във всекидневието си, така и в официална обстановка. Подборът на темите предполага затвърдяване на наученото и прилагане на езиковите знания и умения в различни комуникативни ситуации. Помагалото предлага: • разнообразни езикови въпроси и задачи за възприемане и обработване на информация от текстове, принадлежащи към различни функционални стилове • упражнения за правопис и пунктуация с различна степен на трудност • насоки за развиване и прилагане на творческите идеи при редактиране и създаване на текст • ясни алгоритми за самостоятелна работа и работа в клас • насоки за подготовка на публично изказване • основни правила при електронно общуване Помагалото е съобразено с учебната програма и допълва и разнообразява успешно работата с всички действащи учебници по български език за 8. клас. Вижте примерното годишно разпределение за избираемите учебни часове

Разработено от

Каталог

Каталог

Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас

Автори: Димка Димитрова
Страници: 100
ISBN: 978-619-215-164-5
Цена: 6,00 лв.

Да познаваме стилистичните възможности на българския език практически, а не само „на книга” – такава е целта на помагалото, с което ви предстои да работите. То е част от поредицата „Прочети, разбери, пресъздай“ и следва модела, вече познат от 5., 6. и 7. клас. Предназначено е за всички осмокласници, които искат да познават родния език и да говорят и пишат с лекота както във всекидневието си, така и в официална обстановка. Подборът на темите предполага затвърдяване на наученото и прилагане на езиковите знания и умения в различни комуникативни ситуации.

Помагалото предлага:
• разнообразни езикови въпроси и задачи за възприемане и обработване на информация от текстове, принадлежащи към различни функционални стилове
• упражнения за правопис и пунктуация с различна степен на трудност
• насоки за развиване и прилагане на творческите идеи при редактиране и създаване на текст
• ясни алгоритми за самостоятелна работа и работа в клас
• насоки за подготовка на публично изказване
• основни правила при електронно общуване

Помагалото е съобразено с учебната програма и допълва и разнообразява успешно работата с всички действащи учебници по български език за 8. клас.


Вижте примерното годишно разпределение за избираемите учебни часове