Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група

Автори: Маргарита Терзиева, Калина Кръстева,Диана Стефанова, Анюта Николова, Румяна Свирецова , Огняна Георгиева, Милена Стефанова, Росица Стоянова, Атанаска Мирчева
Цена: 4,00 лв.
Размери: 80
ISBN: 978-954-180-758-3

Описание

Целта на помагалото е: да обогати методическата литература с нови образци; да разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции; да подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания; да разкрие достиженията на водещи учители в детските градини. Помагалото съдържа сценарии за национални и международни празници и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики: Информация – съдържа сведения за празника и за елементите, които придават празничност на ситуацията. Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, възможностите за комбиниране с други направления, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата. Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията. Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата. Темите "Есенен празник", "Бъдни вечер", "В очакване на Баба Марта", "Първа пролет", "Лазаровден, Цветница, Великден" и "Първи юни" са разработени като сценарии за празник. Те включват реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на тържеството.

Разработено от

Каталог

Каталог

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група

Автори: Маргарита Терзиева, Калина Кръстева,Диана Стефанова, Анюта Николова, Румяна Свирецова , Огняна Георгиева, Милена Стефанова, Росица Стоянова, Атанаска Мирчева
Страници: 80
ISBN: 978-954-180-758-3

Целта на помагалото е:

  • да обогати методическата литература с нови образци;
  • да разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции;
  • да подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания;
  • да разкрие достиженията на водещи учители в детските градини.

Помагалото съдържа сценарии за национални и международни празници и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики:

  • Информация – съдържа сведения за празника и за елементите, които придават празничност на ситуацията.
  • Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, възможностите за комбиниране с други направления, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата.
  • Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията.
  • Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата.

Темите "Есенен празник", "Бъдни вечер", "В очакване на Баба Марта", "Първа пролет", "Лазаровден, Цветница, Великден" и "Първи юни" са разработени като сценарии за празник. Те включват реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на тържеството.