Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група

Автори: М. Терзиева и колектив
Цена: 3,00 лв.
Размери: 40
ISBN: 978-954-180-750-7

Описание

Предложените разработки са свързани с празнично-обредната система на българите и нейната педагогическа рецепция в първа група на детската градина.

Разработено от

Каталог

Каталог

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група

Автори: М. Терзиева и колектив
Страници: 40
ISBN: 978-954-180-750-7

Предложените разработки са свързани с празнично-обредната система на българите и нейната педагогическа рецепция в първа група на детската градина.