Познавателна книжка по конструиране и технологии 4. ПГ

Автори: Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
Цена: 7,30 лв.
Размери: 80 стр. + приложение
ISBN: 978-619-215-219-2

Описание

Разработено от

Каталог

Каталог

Познавателна книжка по конструиране и технологии 4. ПГ

Автори: Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
Страници: 80 стр. + приложение
ISBN: 978-619-215-219-2