Познавателна книжка по конструиране и технологии 3. ПГ

Автори: Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
Цена: 8,40 лв.
Размери: 80 + 10 листа приложение
ISBN: 978-619-215-212-3

Описание

Разработено от

Каталог

Каталог

Познавателна книжка по конструиране и технологии 3. ПГ

Автори: Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
Страници: 80 + 10 листа приложение
ISBN: 978-619-215-212-3