ПРИЯТЕЛИ С ИГРИТЕ за най-малките

Автори: Н. Витанова, К. Гетова, К. Йорданова
Цена: 5,00 лв.
Размери: 7 картона
ISBN: 978-954-426-913-5

Описание

Папката съдържа игрови материали за индивидуална и групова работа на 2–3-годишни деца. Тя е част от комплекта „Приятели с най-малките“. Предложените игри тип пъзел и лото стимулират развитието на предметно-манипулативната и умствената дейност на детето, творческото му въображение и уменията му за общуване. Чрез тях се осъществява тематичен синхрон и затвърдяване на познавателния материал, представен в папката „Приятели с най-малките“. Детето съотнася оперативния материал към вече познати образи на предмети и обекти от тематичните картони, като ги изпробва и преобразува. Играейки, то опознава действителността на практическа основа и постига когнитивно емоционално равновесие с околната среда.

Разработено от

Каталог

Каталог

ПРИЯТЕЛИ С ИГРИТЕ за най-малките

Автори: Н. Витанова, К. Гетова, К. Йорданова
Страници: 7 картона
ISBN: 978-954-426-913-5
Цена: 5,00 лв.
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_eb963d0bc44116616c80068d2b071c8a.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_7c3176154e79d7a5a8bbf8249481effc.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_033a2f2fd58e902d262070315b5c8ea5.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_6346e0aca48abcbfb7bb7709571bcd45.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_43346156a3ac804917c4c79bd8105341.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_0a202ccbb7675877bb02e7e094c3c938.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_adc0edfd5e4aba8b0bb1957af80f0673.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_a3530e8fbd9c0f27064d047e78e22414.jpg

Папката съдържа игрови материали за индивидуална и групова работа на 2–3-годишни деца. Тя е част от комплекта „Приятели с най-малките“. Предложените игри тип пъзел и лото стимулират развитието на предметно-манипулативната и умствената дейност на детето, творческото му въображение и уменията му за общуване. Чрез тях се осъществява тематичен синхрон и затвърдяване на познавателния материал, представен в папката „Приятели с най-малките“. Детето съотнася оперативния материал към вече познати образи на предмети и обекти от тематичните картони, като ги изпробва и преобразува. Играейки, то опознава действителността на практическа основа и постига когнитивно емоционално равновесие с околната среда.