Околен свят за 2. клас (учебник)

Автори: И. Мирчева
Цена: 16,00 лв.
Размери: 80
ISBN: 978-619-215-136-2

Описание

Учебникът съдържа 6 глобални теми, разработени в 30 урочни единици и разпределени в съответствие с учебната програма: 20 – за нови знания, 10 – за затвърдяване и обобщение. Учебното съдържание обогатява и систематизира сетивно-познавателния опит на второкласниците чрез разно­образни дейности. Използваният алгоритъм в темите развива познавателния потенциал на детето чрез усвояване на стратегии за учене. Илюстративният материал го мотивира и подпомага при изпълнението на задачите. Лисан – позитивен и весел герой, въвежда ученика в новите теми, насочва към предстоящите дейности, поставя задачи. Темите са разработени  през погледа на ученика изследовател, който наблюдава, сравнява, групира, проучва, отразява резултати от опити, прави интервюта, формулира идеи, изказва мнения, презентира продукти, работи в група и с партньор. Азбучникът в края на учебника предлага в синтезиран вид новите понятия от учебната програма. Приложенията към учебника са 2 броя. Те осигуряват практически дейности за реализиране на междупредметни връзки и развиване на ключови компетентности.

Разработено от

Каталог

Каталог

Околен свят за 2. клас (учебник)

Автори: И. Мирчева
Страници: 80
ISBN: 978-619-215-136-2
Цена: 16,00 лв.

Учебникът съдържа 6 глобални теми, разработени в 30 урочни единици и разпределени в съответствие с учебната програма: 20 – за нови знания, 10 – за затвърдяване и обобщение.

Учебното съдържание обогатява и систематизира сетивно-познавателния опит на второкласниците чрез разно­образни дейности. Използваният алгоритъм в темите развива познавателния потенциал на детето чрез усвояване на стратегии за учене. Илюстративният материал го мотивира и подпомага при изпълнението на задачите. Лисан – позитивен и весел герой, въвежда ученика в новите теми, насочва към предстоящите дейности, поставя задачи. Темите са разработени  през погледа на ученика изследовател, който наблюдава, сравнява, групира, проучва, отразява резултати от опити, прави интервюта, формулира идеи, изказва мнения, презентира продукти, работи в група и с партньор.

Азбучникът в края на учебника предлага в синтезиран вид новите понятия от учебната програма.
Приложенията към учебника са 2 броя. Те осигуряват практически дейности за реализиране на междупредметни връзки и развиване на ключови компетентности.