Музика за 2. клас (учебник)

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева
Цена: 13,33 лв.
Размери: 80
ISBN: 978-619-215-133-1

Описание

Учебникът е съобразен с програмата за 2. клас по музика и е структуриран в 64 урока: 25 – за нови знания, 29 – за затвърдяване и за обобщение, 6 – за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда, 3 – за диагностика на входно, междинно и изходно ниво. Учебното съдържание е представено по атрактивен начин, който стимулира емоционалното възприемане и преживяване на музиката от учениците. Водещи са принципите за креативност, образно мислене и развитие на познавателна активност, както и възможности за творческа изява на всеки ученик. По естествен начин то надгражда постигнатото в първи клас, разширява и обогатява възможностите за пълноценно общуване с музиката. Богатият музикален материал (35 песни за пеене и 68 произведения за слушане) и разнообразните илюстрации осигуряват възможност за  провеждане на интерактивен учебен процес. Учениците се включват активно в различни музикални дейности – пеене, слушане на музика, танцуване, свирене на детски музикални инструменти. Участват в решаването на забавни музикални загадки и задачи, работят в групи по интереси, разработват проекти.  

Разработено от

Каталог

Каталог

Музика за 2. клас (учебник)

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева
Страници: 80
ISBN: 978-619-215-133-1
Цена: 13,33 лв.

Учебникът е съобразен с програмата за 2. клас по музика и е структуриран в 64 урока: 25 – за нови знания, 29 – за затвърдяване и за обобщение, 6 – за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда, 3 – за диагностика на входно, междинно и изходно ниво.

Учебното съдържание е представено по атрактивен начин, който стимулира емоционалното възприемане и преживяване на музиката от учениците. Водещи са принципите за креативност, образно мислене и развитие на познавателна активност, както и възможности за творческа изява на всеки ученик. По естествен начин то надгражда постигнатото в първи клас, разширява и обогатява възможностите за пълноценно общуване с музиката.

Богатият музикален материал (35 песни за пеене и 68 произведения за слушане) и разнообразните илюстрации осигуряват възможност за  провеждане на интерактивен учебен процес. Учениците се включват активно в различни музикални дейности – пеене, слушане на музика, танцуване, свирене на детски музикални инструменти. Участват в решаването на забавни музикални загадки и задачи, работят в групи по интереси, разработват проекти.