Малки изследователи за 2. клас. Учебно помагало по околен свят за избираемите учебни часове

Автори: Илиана Мирчева
Цена: 4,00 лв.
Размери: 32
ISBN: 978-619-215-110-2

Описание

Чрез разнообразните практически дейности ученикът: събира информация и проучва факти извършва опити наблюдава и регистрира данни моделира обекти учи, докато играе работи самостоятелно и в екип развива уменията си за общуване   Помагалото е предназначено за: работа в клас работа в смесени класове целодневна форма на обучение Може да се използва и за работа във факултативните учебни часове.

Разработено от

Каталог

Каталог

Малки изследователи за 2. клас. Учебно помагало по околен свят за избираемите учебни часове

Автори: Илиана Мирчева
Страници: 32
ISBN: 978-619-215-110-2
Цена: 4,00 лв.

Чрез разнообразните практически дейности ученикът:

  • събира информация и проучва факти
  • извършва опити
  • наблюдава и регистрира данни
  • моделира обекти
  • учи, докато играе
  • работи самостоятелно и в екип
  • развива уменията си за общуване
 
Помагалото е предназначено за:
  • работа в клас
  • работа в смесени класове
  • целодневна форма на обучение
Може да се използва и за работа във факултативните учебни часове.