Малки изследователи. Учебно помагало по човекът и природата за 3. клас за избираемите учебни часове

Автори: Илиана Мирчева
Цена: 5,00 лв.
Размери: 40 + 12 стр. приложение
ISBN: 978-619-215-307-6

Описание

Малки изследователи е помагало за избираемите учебни часове по човекът и природата. Работата с него провокира интереса и активността на третокласниците. Помагалото съдържа: – 16 теми, разпределени в три части – нежива природа, жива природа и човешкото тяло – 9 цветни приложения с необходимите материали  за изпълнението на задачите – задачи и проекти, свързани с уменията на учениците да: • експериментират и учат • събират информация и проучват факти • наблюдават и регистрират данни • попълват таблици, схеми и изследователски дневници • работят индивидуално или в екип • общуват и дискутират • представят пред аудитория данни по определена тема. Предвидени са упражнения за самостоятелна работа и работа вкъщи. Опитните постановки са различни от тези в учебника и тетрадката. Те са лесни, интересни и безопасни за изпълнение самостоятелно от учениците или с помощта на възрастен. Упражненията са диференцирани по трудност и надграждат и разширяват познанията за човека и природата.

Разработено от

Каталог

Каталог

Малки изследователи. Учебно помагало по човекът и природата за 3. клас за избираемите учебни часове

Автори: Илиана Мирчева
Страници: 40 + 12 стр. приложение
ISBN: 978-619-215-307-6

Малки изследователи е помагало за избираемите учебни часове по човекът и природата.
Работата с него провокира интереса и активността на третокласниците.

Помагалото съдържа:

16 теми, разпределени в три части – нежива природа, жива природа и човешкото тяло
9 цветни приложения с необходимите материали
 за изпълнението на задачите
– задачи и проекти, свързани с уменията на учениците да:
• експериментират и учат
• събират информация и проучват факти
• наблюдават и регистрират данни
• попълват таблици, схеми и изследователски дневници
• работят индивидуално или в екип
• общуват и дискутират
• представят пред аудитория данни по определена тема.

Предвидени са упражнения за самостоятелна работа и работа вкъщи. Опитните постановки са различни от тези в учебника и тетрадката. Те са лесни, интересни и безопасни за изпълнение самостоятелно от учениците или с помощта на възрастен. Упражненията са диференцирани по трудност и надграждат и разширяват познанията за човека и природата.