МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ за 1. клас

Автори: И. Мирчева
Цена: 4,00 лв.
Размери: 32 + 12 стр. приложение.
ISBN: 978-619-215-101-0

Описание

ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА: 25 теми, разпределени в четири части, за детския свят, селището, природата и празниците ● изследователски задачи и познавателни игри за индивидуална и групова работа ● седем цветни приложения   ЧРЕЗ РАЗНООБРАЗНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ УЧЕНИКЪТ: ● използва личния си опит ● наблюдава и класифицира различни обекти ● извършва собствени проучвания ● развива уменията си за общуване   ПОМАГАЛОТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА: ● работа в клас ● работа в смесени класове ● целодневна форма на обучение   Може да се използва и за работа във факултативните учебни часове.

Разработено от

Каталог

Каталог

МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ за 1. клас

Автори: И. Мирчева
Страници: 32 + 12 стр. приложение.
ISBN: 978-619-215-101-0
Цена: 4,00 лв.

ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА:

25 теми, разпределени в четири части, за детския свят, селището, природата и празниците
● изследователски задачи и познавателни игри за индивидуална и групова работа
● седем цветни приложения
 
ЧРЕЗ РАЗНООБРАЗНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ УЧЕНИКЪТ:
● използва личния си опит
● наблюдава и класифицира различни обекти
● извършва собствени проучвания
● развива уменията си за общуване
 
ПОМАГАЛОТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:
● работа в клас
● работа в смесени класове
● целодневна форма на обучение
 
Може да се използва и за работа във факултативните учебни часове.