Комплект учебни помагала за I гр. в ДГ

Автори: доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Катя Гетова, проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Даниела Маркова, Росица Христова, доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова
Цена: 19,90 лв.
ISBN: 978-619-215-113-3

Описание

 Образователната система „Приятели“ е дело на водещи специалисти в областта на предучилищното образование и отразява най-съвременните тенденции в педагогическата теория и практика за работа с деца от предучилищна възраст. Комплектът „Приятели“ съдържа шест книжки по образователните направления:  Български език и литература – доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева Математика – доц. д-р Катя Гетова Околен свят – проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева Изобразително изкуство – доц. д-р Даниела Маркова  Музика – Росица Христова Конструиране и технологии – доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова Изцяло новата визия на комплекта дава възможност за прилагане на иновативни решения за педагогическо взаи-модействие с децата и постигане на идеален баланс между учене и игра. В среда, гарантираща емоционалното благополучие на детето, учителят ще може да: ● развива и стимулира интелектуалната и творческата дейност на детето ● прилага съвременни подходи за приобщаване на личността ● подкрепя детето в стремежа му да научи и да знае ● регистрира индивидуалните постижения на децата ● създава отношения на сътрудничество със семейството в името на една обща мисия. Комплектът книжки „Приятели“ предлага на детето занимателни дейности, развиващи ума задачи, творчески предизвикателства и много, много игри! Примерно годишно разпределение ТУК

Разработено от

Каталог

Каталог

Комплект учебни помагала за I гр. в ДГ

Автори: доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Катя Гетова, проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Даниела Маркова, Росица Христова, доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова
ISBN: 978-619-215-113-3
Цена: 19,90 лв.
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_a6055af045451eed5eb0313c7b2f01bb.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_f5f2d12afab2261be3dab96daeb627e9.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_6f1654f88cb5124896d157d0c7ed54ef.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_cc7b4f2881428c6fca5a055b89e9f895.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_872b2cbe5ea04e744dcfeeffafb44d33.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_af75d7c8c28a84d1da3bf797b72203af.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_6c17fc684955d13f263bd67be9d69f2b.jpg

 Образователната система „Приятели“ е дело на водещи специалисти в областта на предучилищното образование и отразява най-съвременните тенденции в педагогическата теория и практика за работа с деца от предучилищна възраст. Комплектът „Приятели“ съдържа шест книжки по образователните направления: 
Български език и литература – доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева
Математика – доц. д-р Катя Гетова
Околен свят – проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева
Изобразително изкуство – доц. д-р Даниела Маркова 
Музика – Росица Христова
Конструиране и технологии – доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова
Изцяло новата визия на комплекта дава възможност за прилагане на иновативни решения за педагогическо взаи-модействие с децата и постигане на идеален баланс между учене и игра. В среда, гарантираща емоционалното благополучие на детето, учителят ще може да:

● развива и стимулира интелектуалната и творческата дейност на детето
● прилага съвременни подходи за приобщаване на личността
● подкрепя детето в стремежа му да научи и да знае
● регистрира индивидуалните постижения на децата
● създава отношения на сътрудничество със семейството в името на една обща мисия.

Комплектът книжки „Приятели“ предлага на детето занимателни дейности, развиващи ума задачи, творчески предизвикателства и много, много игри!

Примерно годишно разпределение ТУК