Комплект учебни помагала „Приятели“ за II гр. на детската градина

Автори: Н. Витанова, Т. Ненкова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Петкова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
Цена: 24,00 лв.
ISBN: 978-619-215-152-2

Описание

Образователната система „Приятели“ е дело на водещи специалисти в областта на предучилищното образование и отразява най-съвременните тенденции в педагогическата теория и практика за работа с деца от предучилищна възраст.  Комплектът „Приятели“ съдържа шест книжки по образователните направления:  Български език и литература – доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева Математика – доц. д-р Катя Гетова Околен свят – проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева Изобразително изкуство – доц. д-р Даниела Маркова Музика – Росица Христова Конструиране и технологии – доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова Изцяло новата визия на комплекта дава възможност за прилагане на иновативни решения за педагогическо взаимодействие с децата и постигане на идеален баланс между учене и игра. В среда, гарантираща емоционалното благополучие на подрастващите, учителят ще може да: ● развива и стимулира интелектуалната и творческата дейност на детето ● прилага съвременни подходи за приобщаване на личността ● подкрепя детето в стремежа му да научи и да знае ● регистрира индивидуалните постижения на децата  ● създава отношения на сътрудничество със семейството в името на една обща мисия.   Комплектът с книжки „Приятели“ предлага на детето занимателни дейности, развиващи ума задачи, творчески предизвикателства и много, много игри!   Примерно годишно разпределение ТУК  

Разработено от

Каталог

Каталог

Комплект учебни помагала „Приятели“ за II гр. на детската градина

Автори: Н. Витанова, Т. Ненкова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Петкова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
ISBN: 978-619-215-152-2
Цена: 24,00 лв.
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_3628739efbce576e25798e37b6f1ab58.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_dcd754e9a758a258fcb3169b1ca07890.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_6361e0d6178016f0493173ce9eefb822.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_f5485960d7e0f75b5188a38c6f0a1912.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_4bf2909c489bc8402c443418a31eb9ea.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_91e0085583ab6b5f32fa4372bca9169b.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/3/1_dcb1b7dfe3c36a2382a3a779a9284542.jpg

Образователната система „Приятели“ е дело на водещи специалисти в областта на предучилищното образование и отразява най-съвременните тенденции в педагогическата теория и практика за работа с деца от предучилищна възраст. 

Комплектът „Приятели“ съдържа шест книжки по образователните направления: 
Български език и литература – доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева
Математика – доц. д-р Катя Гетова
Околен свят – проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева
Изобразително изкуство – доц. д-р Даниела Маркова
Музика – Росица Христова
Конструиране и технологии – доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова
Изцяло новата визия на комплекта дава възможност за прилагане на иновативни решения за педагогическо взаимодействие с децата и постигане на идеален баланс между учене и игра. В среда, гарантираща емоционалното благополучие на подрастващите, учителят ще може да:
● развива и стимулира интелектуалната и творческата дейност на детето
● прилага съвременни подходи за приобщаване на личността
● подкрепя детето в стремежа му да научи и да знае
● регистрира индивидуалните постижения на децата 
● създава отношения на сътрудничество със семейството в името на една обща мисия.
 
Комплектът с книжки „Приятели“ предлага на детето занимателни дейности, развиващи ума задачи, творчески предизвикателства и много, много игри!
 
Примерно годишно разпределение ТУК