Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии”

Автори: Автор: Галина Хайдар, Графичен дизайн: Владимир Минчев
Цена: 15,00 лв.
ISBN: 978-954-426-939-5

Описание

1. Двустранно табло „Внимание – катастрофа!” и „Елементи на улицата” (размери 50Х70 см) Подходящо за фронтална работа. Подпомага изграждането на поведенчески модели на улицата и в ситуация на катастрофа. 2. Двустранно табло „Внимание – пожар” (размери 50Х70 см) Поведение и необходими действия при пожар: • Поведенчески техники при защита при пожар. • Помощ при пожар – специалисти и техника. • План за евакуация, указателни знаци за аварийни изходи, за противопожарно оборудване и разполагането му. 3. Двустранно табло „Внимание – наводнение” (размери 50Х70 см) Подходящо за фронтална работа. Подпомага изграждането на поведенчески модели в ситуации на бедствия и аварии при наводнения. 4. Двустранно табло „Внимание – земетресение!” (размери 50Х70 см)  Правила за поведение при земетресение.

Разработено от

Каталог

Каталог

Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии”

Автори: Автор: Галина Хайдар, Графичен дизайн: Владимир Минчев
ISBN: 978-954-426-939-5
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_40c1fe56aa102491fb8b3cac788f0bee.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_95743f1ffccc0d71b5ef7c1e6f777a6d.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_9b1e4743c61a47a4657889485e5a03d9.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_b0993dff95be446535ccbf6b1f922074.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_4c925e009cd101fa386281fa5951fc21.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_474dd4a36f0acd4ae95ccb5c700cc6cf.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_38bd840ab50e724c42d1ef8b19596796.jpg
  • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/2/1_4befaeeb815a70bc404d96f0be09f47f.jpg

1. Двустранно табло „Внимание – катастрофа!” и „Елементи на улицата” (размери 50Х70 см)

Подходящо за фронтална работа. Подпомага изграждането на поведенчески модели на улицата и в ситуация на катастрофа.


2.
Двустранно табло „Внимание – пожар” (размери 50Х70 см)

Поведение и необходими действия при пожар:
• Поведенчески техники при защита при пожар.
• Помощ при пожар – специалисти и техника.
• План за евакуация, указателни знаци за аварийни изходи, за противопожарно оборудване и разполагането му.


3. Двустранно табло „Внимание – наводнение” (размери 50Х70 см)

Подходящо за фронтална работа. Подпомага изграждането на поведенчески модели в ситуации на бедствия и аварии при наводнения.


4. Двустранно табло „Внимание – земетресение!” (размери 50Х70 см)

 Правила за поведение при земетресение.