Комплект от 16 бр. табла за фронтална работа

Цена: 25,00 лв.

Описание

16 тематични табла, свързани със спирала (размер 50X70 см) Подходящи за обучителни и интегративни ситуации по различни образователни направления от първа до подготвителна група. Трите прасенца; Дядовата ръкавичка; Вълкът и седемте козлета; Математика; Сезони; Зимни фолклорни празници и обичаи; Пролетни фолклорни празници и обичаи; Народни инструменти; Музикални инструменти – клавишни, струнни, ударни; Духови музикални инструменти – медни, дървени, клавишни; Музикални инструменти – с определена и неопределена височина; Музикални понятия; Танци и движения с музика; Хранене и здраве; Детски баскетбол; Природни бедствия.

Разработено от

Каталог

Каталог

Комплект от 16 бр. табла за фронтална работа

 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_cbc193ac6779cfce141906e7e7f40376.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_bda8cd9c70864edc7dbe2f526f20c64c.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_fa9980bac83fc0ccb06a700f0f90e869.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_6acf446d7b6af2971c0011de84e27ca5.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_b5f5ae6350cb138f673e8ead470e2851.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_2fc6342b9fa35e651402eb87921d21d5.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_a18e4ccedce5519623fd047c0a249f41.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_384477fc29ab0eff3e9aecaf5b0d47ed.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_7f2153d0f9e22aa5484a0656b1dcac8c.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_66daf5bca45b7d6442a2de5106593bac.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_87be7bacef351dde13aa12f3627a5faa.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_6e04fcf3ee21d92483e80537bd9326b8.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_8555f4ed08336bf88e33369bda57488d.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_2285933305c306560a10f462fffd90cc.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_8a8ad124b2197a06a246f65afc3679de.jpg
 • http://anubis.bg/files/pic_prod_1/thumbs/216x270/1/1_4ab69aeacd4784dba9d08dfdd8906bfb.jpg

16 тематични табла, свързани със спирала (размер 50X70 см)

Подходящи за обучителни и интегративни ситуации по различни образователни направления от първа до подготвителна група.

 1. Трите прасенца;
 2. Дядовата ръкавичка;
 3. Вълкът и седемте козлета;
 4. Математика;
 5. Сезони;
 6. Зимни фолклорни празници и обичаи;
 7. Пролетни фолклорни празници и обичаи;
 8. Народни инструменти;
 9. Музикални инструменти – клавишни, струнни, ударни;
 10. Духови музикални инструменти – медни, дървени, клавишни;
 11. Музикални инструменти – с определена и неопределена височина;
 12. Музикални понятия;
 13. Танци и движения с музика;
 14. Хранене и здраве;
 15. Детски баскетбол;
 16. Природни бедствия.