Информационни технологии за 5. клас + CD

Автори: Владимир Петров, Зорница Дженкова, Кремена Пенчева, Иванка Зангочева-Бакалова
Цена: 14,67 лв.
Размери: 72
ISBN: 978-619-215-022-8

Описание

Oдобрен със Заповед № РД 09-1542/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката. Технологии и предприемачество за 5. клас View more presentations or Upload your own.

Разработено от

Каталог

Каталог

Информационни технологии за 5. клас + CD

Автори: Владимир Петров, Зорница Дженкова, Кремена Пенчева, Иванка Зангочева-Бакалова
Страници: 72
ISBN: 978-619-215-022-8
Цена: 14,67 лв.

Oдобрен със Заповед № РД 09-1542/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.