Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език зa избираемите учебни часове за 2. клас

Автори: С. Здравкова, М. Ачева
Цена: 4,50 лв.
Размери: 68
ISBN: 978-619-215-166-9

Описание

Помагалото съдържа 32 теми, по една за всяка учебна седмица. Има за цел да надгражда усвоените знания, да развива мисленето и познавателните интереси на второкласниците. В него са включени интерактивни упражнения, езикови задачи, тестови задачи за четене с разбиране, игрословици, кръстословици и богат илюстративен материал за създаване на устни и писмени текстове, които са обединени смислово и тематично.   примерно годишно разпределение за ИУЧ 

Разработено от

Каталог

Каталог

Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език зa избираемите учебни часове за 2. клас

Автори: С. Здравкова, М. Ачева
Страници: 68
ISBN: 978-619-215-166-9
Цена: 4,50 лв.

Помагалото съдържа 32 теми, по една за всяка учебна седмица. Има за цел да надгражда усвоените знания, да развива мисленето и познавателните интереси на второкласниците. В него са включени интерактивни упражнения, езикови задачи, тестови задачи за четене с разбиране, игрословици, кръстословици и богат илюстративен материал за създаване на устни и писмени текстове, които са обединени смислово и тематично.

 

примерно годишно разпределение за ИУЧ