География и икономика за 5. клас

Автори: А. Попов, Е. Константинова, К. Милкова, Д. Ангелова-Ганчева, Ж. Здравкова
Цена: 25,33 лв.
Размери: 128
ISBN: 978-619-215-061-7

Описание

 Oдобрен със Заповед № РД 09-1735/01.03.2017 г. на министъра на образованието и науката. География и икономика за 5. клас View more presentations or Upload your own.

Разработено от

Каталог

Каталог

География и икономика за 5. клас

Автори: А. Попов, Е. Константинова, К. Милкова, Д. Ангелова-Ганчева, Ж. Здравкова
Страници: 128
ISBN: 978-619-215-061-7
Цена: 25,33 лв.

 Oдобрен със Заповед № РД 09-1735/01.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.