Български език за 5. клас

Автори: М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска
Цена: 20,00 лв.
Размери: 144
ISBN: 978-619-215-058-7

Описание

Oдобрен със Заповед № РД 09-1452/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката. Български език 5. клас View more presentations or Upload your own.

Разработено от

Каталог

Каталог

Български език за 5. клас

Автори: М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска
Страници: 144
ISBN: 978-619-215-058-7
Цена: 20,00 лв.

Oдобрен със Заповед № РД 09-1452/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.