Български език за 2. клас (учебник)

Автори: Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К. Бозаджиева
Цена: 20,00 лв.
Размери: 104
ISBN: 978-619-215-156-0

Описание

Учебникът по български език за 2. клас съдържа 112 урока: 32 – за нови знания (езиково обучение), 23 – за нови знания (създаване на текстове), 55 – за затвърдяване на новите знания и обобщение. Предвидени са 2 учебни часа за диагностика на входно и изходно ниво. Авторите предлагат иновативен модел на обучение по български език, основан на компетентностната ориентация. Учебното съдържание е структурирано в шест раздела, чрез които се овладяват различни езикови единици. Всички теми в учебника са разработени чрез проектиране на съвременни методически решения за оптимална комуникативна насоченост в обучението и включват: ситуативни упражнения и ролеви игри (забавна граматика в контекст), проектноориентирано обучение, четивни загадки, ребуси, анаграми, разнообразен четивен материал, дидактически игри, стратегии за формиране на дигитална грамотност и др. Чрез езиковите задачи в учебника се предлагат варианти за диференцирана работа в зависимост от познавателните способности и речевия опит на ученика. Личностно ориентираното интерактивно обучение и ефективното интегриране на дейностите на вътрешнопредметно и междупредметно равнище допринасят за включване на ученика в процеса на активно учене.

Разработено от

Каталог

Каталог

Български език за 2. клас (учебник)

Автори: Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К. Бозаджиева
Страници: 104
ISBN: 978-619-215-156-0
Цена: 20,00 лв.

Учебникът по български език за 2. клас съдържа 112 урока: 32 – за нови знания (езиково обучение), 23 – за нови знания (създаване на текстове), 55 – за затвърдяване на новите знания и обобщение. Предвидени са 2 учебни часа за диагностика на входно и изходно ниво.
Авторите предлагат иновативен модел на обучение по български език, основан на компетентностната ориентация.
Учебното съдържание е структурирано в шест раздела, чрез които се овладяват различни езикови единици. Всички теми в учебника са разработени чрез проектиране на съвременни методически решения за оптимална комуникативна насоченост в обучението и включват: ситуативни упражнения и ролеви игри (забавна граматика в контекст), проектноориентирано обучение, четивни загадки, ребуси, анаграми, разнообразен четивен материал, дидактически игри, стратегии за формиране на дигитална грамотност и др. Чрез езиковите задачи в учебника се предлагат варианти за диференцирана работа в зависимост от познавателните способности и речевия опит на ученика.
Личностно ориентираното интерактивно обучение и ефективното интегриране на дейностите на вътрешнопредметно и междупредметно равнище допринасят за включване на ученика в процеса на активно учене.