Каталог

Каталог

Табло №1 по български език 2. клас (Звукове и букви)

Табло №1 по български език 2. клас (Звукове и букви)

Таблото представя в обобщен вид усвояваните от второкласниците знания за гласните и съгласните звукове в българския език и техните правописни особености (правопис на гласните звукове в неударени срички, правопис на звучните съгласни в края на думата и пред беззвучен съгласен). Изведени са и правописните особености на думи с щ, ю, я и на думи с буквосъчетанията йо, ьо, дж, дз.

Още
Табло №2 по български език 2. клас (Части на речта)

Табло №2 по български език 2. клас (Части на речта)

Таблото представя в систематизиран и обобщен вид знанията за изучаваните във втори клас части на речта – глагол, съществително име, прилагателно име, и техните граматически признаци (число на глагола, род и число на съществителното име, съгласуване на прилагателното със съществителното име по род и число).

Още
Български език и литература. Четене с разбиране за 2. клас

Български език и литература. Четене с разбиране за 2. клас

С. Здравкова, Т. Власева, Р. Тунева

Какво съдържа учебното помагало?
• 12 тематични разработки, оформени като тренировъчни упражнения и тестове
• 2 изпитни теста за проверка и оценка на създадените умения за четене с разбиране

Още
Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език зa избираемите учебни часове за 2. клас

Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език зa избираемите учебни часове за 2. клас

С. Здравкова, М. Ачева

Помагалото съдържа 32 теми, по една за всяка учебна седмица. Има за цел да надгражда усвоените знания, да развива мисленето и познавателните интереси на второкласниците. В него са включени интерактивни упражнения, езикови задачи, тестови задачи за четене с разбиране, игрословици, кръстословици и богат илюстративен материал за създаване на устни и писмени текстове, които са обединени смислово и тематично.

Още