Каталог

Каталог

Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см)

Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см)

Цена: 12,00 лв.

Комплект табла за фронтална работа "Приятели с най-малките" с подходящ оперативен материал за яслена група.

Още
Комплект учебни помагала за I гр. в ДГ

Комплект учебни помагала за I гр. в ДГ

доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Катя Гетова, проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Даниела Маркова, Росица Христова, доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова

Цена: 19,90 лв.

Образователната система „Приятели“ е дело на водещи специалисти в областта на предучилищното образование и отразява най-съвременните тенденции в педагогическата теория и практика за работа с деца от предучилищна възраст.

Още
Приятели с учителите (книга за учителя за I гр. в ДГ)

Приятели с учителите (книга за учителя за I гр. в ДГ)

Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, З. Ганева

Цена: 15,00 лв.

Още