Каталог

ПРИЯТЕЛИ с най - малките

Предмет Комбинирани предмети
Клас Яслена група ДГ (2-3)
Тип издание Учебни помагала
Автори Н. Витанова, К. Гетова, К. Йорданова
ISBN 9789544269098
Купи

Най-новият комплект материали, част от програмната образователно-възпитателна система „Приятели“, е предназначен за най-малките – 2–3-годишните деца. Отворена към промени и иновации, които да отговарят на съвременното развитие и личностните потребности на нашите деца, системата остава вярна на своето послание – във всеки момент ДЕТЕТО ДА СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ. 
С особено внимание и с желание за успешно приобщаване на най-малките ни приятели авторският екип разработи настоящия креативен комплект. Той включва: 

 

  • папка с 30 индивидуални тематично разработени картони за работа на всяко дете. Образователното съдържание в тях активира сензитивния потенциал на детето да оперира с перцептивни образи и нагледни представи. Стимулирането на детското любопитство към образи, форми, цветове се реализира чрез забавни игрови дейности и илюстрации, които подпомагат емоционалните възприятия и желанието за общуване у децата. 

 

  • комплект табла за фронтална работа. Всяко табло е тематично обвързано с индивидуалните картони на децата и дава възможност за дообогатяване и разширяване на работата по всички образователни направления, като съдържа и подходящ оперативен материал.
  • допълнителни материали за групова и индивидуална работа. Под формата на игри тип пъзел и лото, чрез извършване на практически, когнитивни и умствени дейности се развива логическо мислене, творческо въображение и умения за общуване на детето.
  • компактдиск със специално написани и подбрани произведения към комплекта.
  • наръчник за работа с 2–3-годишните деца. Насочен е към педагозите и родителите с цел да улесни тяхната работа с комплекта материали. 

 

 

  • Той ориентира възрастните в особеностите на образователно-възпитателната работа с най-малките деца съобразно възрастовите и психологическите им особености. Предлагат се и методическа разработка по всички теми, годишно разпределение на тематичните задачи и дневния режим, подходящ христоматиен материал с адаптирани приказки, стихчета, песни, музикални и подвижни игри.

Надяваме се, че заедно ще успеем да реализираме постижими цели с трайни резултати. Ще сме удовлетворени от постигнатото и ще продължим да отговаряме на предизвикателствата на времето – ЗА ПОВЕЧЕ ДЕТСКИ УСМИВКИ!