Каталог

Приятели. Познавателна книжка по околен свят за 3. подготвителна група

Предмет Околен свят
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори И. Мирчева, Н. Витанова
ISBN 9786192152116
Купи

Познавателната книжка по Околен свят е предназначена за деца от трета подготвителна възрастова група. Съдържанието е съобразено с очакваните резултати по всички ядра на образователно направление Околен свят, регламентирани с Държавните образователни стандарти за предучилищно образование.

 

Структурата на познавателната книжка е съобразена с тематичните особености на годишното разпределение, а именно:

 

За първите три седмици от учебната година са предвидени педагогически ситуации за регистриране на входното ниво на индивидуалните постижения. Диагностичните задачи за детето са включени в рубриката Колко много знам и мога.

 

За последните седмици от учебното време са предвидени педагогически ситуации за регистриране на изходното ниво на индивидуалните постижения и за установяване на овладените понятия, умения и отношения в резултат на образователния процес.

 

За всички останали учебни седмици са предвидени по три педагогически ситуации, които следват тематичната структура на поредицата Приятели, като по този начин осигуряват създаването на трайни междупредметни връзки и комплексно образователно взаимодействие.

 

Към всяко упражнение от познавателната книжка са посочени и други примерни дейности, които го придружават за пълноценно постигане на конкретните задачи за седмицата.

 

Методическите насоки за провеждането на всяка ситуация, процедурата и задачите към упражненията за обучение, както и начинът за оценяване при диагностичните упражнения, са пояснени в книгата за учителя за трета подготвителна възрастова група.

 

Познавателната книжка по Околен свят осигурява поетапно овладяване на природните и социалните връзки, изгражда у децата устойчиви представи за околния свят и развива тяхната екологична, емоционална и социална интелигентност.

 

Авторите