Каталог

Приятели. Познавателна книжка по околен свят за първа възрастова група

Предмет Околен свят
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Надежда Витанова, Илиана Мирчева
ISBN 9786192153595
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по околен свят за първа група на детската градина е част от едноименната поредица и е съобразена с изискванията на Държавния образователен стандарт по предучилищно образование. Това ново образователно направление е насочено както към социализиращите процеси в общността, така и към естествената природна среда за живот и предлага адекватни способи за формиране на поведение в природно-социално единство.

 

Съдържанието на книжката е разпределено в 36 учебни седмици, като са предвидени по две педагогически ситуации седмично. Приоритет на обучението са социалните умения и специфичното придобиване на социален опит. Наред с това се предвиждат дейности – игрови похвати, разходки и наблюдения на открито, насочени към опознаване на редица природни закономерности. Целенасоченото педагогическо взаимодействие с детето мотивира у него желание за проява на осъзнато отношение към социалните и природните явления и водено от своята любознателност, да се стреми да ги открива в заобикалящия го свят.

 

За регистриране на индивидуалните възможности и постижения на детето са предвидени специални дидактични упражнения и задачи.

 

Познавателната книжка по околен свят за първа група дава в зможност на учителите да партнират успешно с децата в съвместни дейности с богата емоционална наситеност и позитивно настроение, като по този начин неусетно формират основите на емоционалната им интелигентност.