Каталог

Приятели. Познавателна книжка по музика за 3. подготвителна група

Предмет Музика
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Р. Христова
ISBN 9786192152147
Купи

Познавателната книжка по музика за децата от трета подготвителна възрастова група е разработена по ядрата на образователното направление и отговаря на Държавните образователни стандарти за предучилищна подготовка на МОН. Предложеният картинен материал и взаимовръзката му с музикалните творби съдействат за развитие на детската любознателност към света на музиката. Възприемането на песни, овладяването на движения с музика, запознаването с видовете музикални инструменти и тяхното приложение ще обогатят художествения и емоционалния опит на децата.

 

Работата с книжката по музика дава възможност за развитие не само на основните музикални способности, а и на връзката и взаимодействието на музиката с психичните функции на детето – мислене, реч, анализ, наблюдение, концентрация, памет. Приложението съдържа изображения, които служат за индивидуална работа на детето по някои от темите и онагледяване на конкретни игрови задачи. Стикерът „звездичка“ поставя детето за първи път пред необходимостта да прояви емоционално-оценъчно отношение към детската песен.

 

Познавателната книжка по музика съдейства на учителя при формирането на необходимата музикална подготовка на детето и подкрепя развитието на компетентностите му в областта на изкуствата.

 

Авторът